* تغییرات قیمت ناودانی:

300 الی 1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت نبشی:

300 الی 800 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

500 الی 1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت میلگرد

100 الی 1000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت شمش

500 الی 1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت تیرآهن سبک

100 الی 150 هزار ریال در هر شاخه افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت تیرآهن سنگین

50 الی 150 هزار ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

*تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار

بدون اعلام قیمت

 

* تغییرات ورق سیاه ضخیم بار

مبارکه: 300 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

اکسین: 700 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

کاویان: 500 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق رنگی: 

2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق روغنی:

700 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق گالوانیزه: 

2000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت