* تغییرات قیمت ناودانی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت میلگرد:

500 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 * تغییرات قیمت شمش:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت تیرآهن سبک:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت تیرآهن سنگین:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار:

500 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق سیاه ضخیم بار:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق رنگی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق روغنی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق گالوانیزه:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت