تغییرات قیمت ناودانی:

2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت نبشی:

1000 الی 2000  ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

1500 الی 2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت میلگرد

700 الی 2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت شمش

1000  ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات قیمت تیرآهن سبک

50 الی 200 هزار ریال در هر شاخه افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت تیرآهن سنگین

100 الی 200 هزار ریال در هر شاخه افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار

3000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات ورق سیاه ضخیم بار

مبارکه: 3000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 اکسین: -

کاویان:-

 

 تغییرات قیمت ورق رنگی: 

2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات قیمت ورق روغنی:

2000 الی 3000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات قیمت ورق گالوانیزه: 

2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت