* تغییرات قیمت ناودانی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت نبشی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

1000الی 1500  ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت میلگرد

500 الی 1300 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت شمش

500 الی 1000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت تیرآهن سبک

50 الی 250 هزار ریال در هر شاخه کاهش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت تیرآهن سنگین

50 الی 2 میلیون ریال در هر شاخه کاهش قیمت اعلام کردند

 

*تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار

2000 الی 3000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات ورق سیاه ضخیم بار

مبارکه: 1000 ریال کاهش قیمت اعلام شده است.

اکسین: 1000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

کاویان: بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق رنگی: 

2000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق روغنی:

2000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق گالوانیزه: 

2000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت