* تغییرات قیمت ناودانی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت نبشی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت میلگرد

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت شمش

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت تیرآهن سبک

100 هزار تومان در هرشاخه افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت تیرآهن سنگین

5 هزار تومان در هر شاخه افزایش قیمت اعلام کردند

 

*تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات ورق سیاه ضخیم بار

مبارکه: 1500 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

اکسین: 1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

کاویان: 2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق رنگی: 

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق روغنی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق گالوانیزه: 

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت