* تغییرات قیمت ناودانی:

ثابت

 

* تغییرات قیمت نبشی:

ثابت

 

* تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

ثابت

 

* تغییرات قیمت میلگرد

500 الی1000 ریال نوسانات قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت شمش

500 الی 800 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت تیرآهن سبک

ثابت

 

تغییرات قیمت تیرآهن سنگین

ثابت

 

ورق سیاه نازک بار

1000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

ورق سیاه ضخیم بار
کاویان 

1000 ریال افزایش قیمت اعلام شده است

 

ورق رنگی

2000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند 

 

ورق گالوانیزه

2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردندورق روغنی

ثابت

 

* تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت