* تغییرات قیمت ناودانی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت نبشی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت میلگرد

تا 200 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت شمش

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت تیرآهن سبک

 100 هزار ریال نوسان قیمت اعلام شده است

 

تغییرات قیمت تیرآهن سنگین

100 هزار ریال نوسان قیمت اعلام شده است

 

*تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات ورق سیاه ضخیم بار

مبارکه: 1000 ریال افزایش قیمت اعلام شده است.

اکسین: 1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

کاویان: 1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق رنگی: 

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق روغنی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق گالوانیزه: 

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت