تغییرات قیمت ناودانی:

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت نبشی:

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت میلگرد

600 الی  1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت شمش

500  ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات قیمت تیرآهن سبک

150 هزار ریال در هر شاخه افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت تیرآهن سنگین

150 هزار ریال در هر شاخه افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار

بدون تغییر قیمت

  

 تغییرات ورق سیاه ضخیم بار

مبارکه: 3000  ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 اکسین: 4000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

کاویان:-3000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات قیمت ورق رنگی: 

3000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات قیمت ورق روغنی:

2000  ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات قیمت ورق گالوانیزه: 

3000 الی 5000  ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت