* تغییرات قیمت ناودانی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت میلگرد:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت شمش:

500 الی 1000  ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت تیرآهن:

شاخه ای 100000 الی 200000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند.

 

* تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار:

500 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق سیاه ضخیم بار:

500 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق رنگی:

- بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق روغنی:

➖بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق گالوانیزه:

بدون تغییر قیمت


* تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت