* تغییرات قیمت ناودانی:

300 الی 500 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت نبشی:

100 الی 300 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت میلگرد

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت شمش

100 الی 300 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت تیرآهن سبک

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت تیرآهن سنگین

بدون تغییر قیمت

 

*تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار

100 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات ورق سیاه ضخیم بار

مبارکه: 500 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

اکسین: 500 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

کاویان: 500 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق رنگی: 

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق روغنی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق گالوانیزه: 

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت