* تغییرات قیمت ناودانی:

1000 الی 1500 ریال افزایش قیمت اعلام کردند.

 

* تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

1000 الی 1500 ریال افزایش قیمت اعلام کردند.

 

* تغییرات قیمت میلگرد:

500 الی 2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند.

 

 * تغییرات قیمت شمش:

700 الی 1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند.

 

* تغییرات قیمت تیرآهن:

شاخه‌ای 50 الی 200 هزار ریال افزایش قیمت اعلام کردند.

 

* تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار:

2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند.

 

* تغییرات قیمت ورق سیاه ضخیم بار:

2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند.

 

* تغییرات قیمت ورق رنگی:

1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند.

  

* تغییرات قیمت ورق روغنی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق گالوانیزه:

1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند.

 

* تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت