* تغییرات قیمت ناودانی:

اعلام قیمت نشده است

 

* تغییرات قیمت نبشی:

اعلام قیمت نشده است

 

* تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

اعلام قیمت نشده است

 

* تغییرات قیمت میلگرد

500 الی1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت شمش

1000 الی 1200 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت تیرآهن سبک

50 تا 200 هزار ریال در هرشاخه افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت تیرآهن سنگین

100 الی 300 هزار ریال در هر شاخه افزایش قیمت اعلام کردند

 

ورق سیاه نازک بار

اعلام قیمت نشده است

 

ورق سیاه ضخیم بار
کاویان 

500 ریال افزایش قیمت اعلام شده است


اکسین

1600 ریال افزایش قیمت اعلام شده است

 

مبارکه

2000 ریال افزایش قیمت اعلام شده است

 

ورق گالوانیزه

2000 الی 3000 ریال افزایش قیمت اعلام کردندورق روغنی

اعلام قیمت نشده است

 

* تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت