* تغییرات قیمت ناودانی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

1000 الی 1500 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت میلگرد:

500 تا 1000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت شمش:

1000 الی 1500  ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت تیرآهن:

50000 الی 400000 کاهش قیمت اعلام کردند.

 

* تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار:

1500 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق سیاه ضخیم بار:

800 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق رنگی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق روغنی:

➖بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق گالوانیزه:

بدون تغییر قیمت


* تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت