تغییرات قیمت ناودانی:

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت نبشی:

بدون تغییر قیمت

  

تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت میلگرد

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت شمش

100 تومان کاهش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات قیمت تیرآهن سبک

15 الی 75 هزار تومان کاهش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت تیرآهن سنگین

5 الی 40 هزار تومان کاهش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار

بدون تغییر قیمت

   

 تغییرات ورق سیاه ضخیم بار

مبارکه:بدون تغییر قیمت

 اکسین:بدون تغییر قیمت

 کاویان:100 تومان افزایش قیمت اعلام کردند

  

 تغییرات قیمت ورق رنگی: 

بدون تغییر قیمت

 

 تغییرات قیمت ورق روغنی:

بدون تغییر قیمت

  

 تغییرات قیمت ورق گالوانیزه: 

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت