تغییرات قیمت ناودانی:

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت نبشی:

بدون تغییر قیمت

  

تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت میلگرد

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت شمش

70 الی 100 تومان افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات قیمت تیرآهن سبک

20 الی 50 هزار تومان نوسان  قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت تیرآهن سنگین

5 الی 10 هزار تومان نوسان قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار

بدون تغییر قیمت

   

 تغییرات ورق سیاه ضخیم بار

مبارکه:100 تومان افزایش قیمت اعلام کردند

 اکسین:100 تومان افزایش قیمت اعلام کردند

 کاویان:بدون تغییر قیمت

  

 تغییرات قیمت ورق رنگی: 

بدون تغییر قیمت

 

 تغییرات قیمت ورق روغنی:

بدون تغییر قیمت

  

 تغییرات قیمت ورق گالوانیزه: 

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت