تغییرات قیمت ناودانی:

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت نبشی:

بدون تغییر قیمت

  

تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت میلگرد

50 الی 350 تومان افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت شمش

20 الی 50 تومان افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات قیمت تیرآهن سبک

10 الی 30 هزار تومان نوسان  قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت تیرآهن سنگین

40 هزار تومان نوسان قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار

بدون تغییر قیمت

   

 تغییرات ورق سیاه ضخیم بار

مبارکه:بدون تغییر قیمت

 اکسین:بدون تغییر قیمت

 کاویان:بدون تغییر قیمت

  

 تغییرات قیمت ورق رنگی: 

بدون تغییر قیمت

 

 تغییرات قیمت ورق روغنی:

بدون تغییر قیمت

  

 تغییرات قیمت ورق گالوانیزه: 

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت