تاریخ آغاز رویداد : سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398
تاریخ پایان رویداد : 2019-05-17 00:58
آدرس : Moscow, Russia. Organised by Messe Düsseldorf GmbH.