نام کالا نماد تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایانی میانگین موزون ارزش معامله (هزارریال) بالاترین عرضه (تن) قیمت پایه عرضه تقاضا (تن) حجم معامله (تن) عرضه کننده کارگزار پایین ترین نوع ارز
شمش بلوم (150*150)5SP KSO-BSG194X-00 مجتمع فولاد خراسان سلف 39,111 391,113,000 39,288 10,000 34,202 27,000 10,000 شرکت فولاد خراسان سی ولکس 39,019 ریال