نام کالا نماد تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایانی میانگین موزون ارزش معامله (هزارریال) بالاترین عرضه (تن) قیمت پایه عرضه تقاضا (تن) حجم معامله (تن) عرضه کننده کارگزار پایین ترین نوع ارز
سبد میلگرد 14 تا 32 - A3 ASC-IMEX-1138-00 فولاد آذربایجان نقدی 43,457 219,894,730 43,699 5,060 36,127 18,480 5,060 شرکت فولاد آذربایجان سی ولکس 43,288 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP PSC-BSG194X-00 مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد سلف 39,324 589,862,000 39,669 15,000 32,153 36,000 15,000 مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد بانک سپه 39,009 ریال