اما به علت سقوط در بازارهای ایالات متحده و ایتالیا، قیمت ها کاهش یافت.

ارزیابی فست مارکت از قیمت آهن چدن با منگنز بالا 320 تا 330 دلار در تن فوب دریای سیاه در 17 ژانویه بود که نسبت به 320 تا 335 دلار در تن هفته پیش، کمی محدود­تر شده است.

یک قرارداد با 345 تا 350 دلار در تن سی آر اف معادل 325 تا 330 دلار در تن فوب دریای سیاه آهن چدن در آمریکا برای ناحیه اوکراین شنیده شده است.

این قیمت نسبت به آخرین معامله شنیده شده برای آمریکا در دسامر با قیمت 365 دلار در تن سی آر اف، قبل از سقوط بازار قراضه در ژانویه، کمتر شده است.

در ایالات متحده قیمت ضایعات بوشلین (busheling) در ایالت جنوبی آلاباما در مقایسه با دسامر40 دلار در تن ناخالص کاهش یافت و به 352 دلار در تن ناخالص رسید درحالی که در ایالت شمالی شیکاگو با کاهش 30 دلار، قیمت 375 دلار در تن ناخالص بود.

یک فروش آهن چدن به ناحیه اوکراین نیز در محدوده 340 تا 345 دلار در تن در ایتالیا شنیده شد که نزدیک به 320 دلار در تن فوب دریای سیاه خواهد بود. اما در زمان انتشار این خبر ایت معامله تایید نشده بود.

در اوایل ژانویه در ایتالیا و قبل از روشن شدن قیمت ضایعات، آهن چدن ناحیه سی ای اس در 365 دلار در تن سی آر اف پیشنهاد داشت در حالی که این بازار در ایالات متحده آرام بود.

بنا به گفته منابع در ایتالیا به طور متوسط قیمت همه انواع ضایعات 20 یورو (23 دلار ) در تن کاهش یافت.

"بی ثباتی در مقیاس بالا در بازار ضایعات باعث شده است که خریداران قیمت پایین تری را برای فلزات در خواست کنند. با در نظر گرفتن پیش بینی ها از کاهش دوباره قیمت ضایعات در فوریه (در ایتالیا)، بازار آهن چدن حتی بیشتر سقوط خواهد کرد" یک خریدار در ایتالیا گفت.

ارزیابی قیمت هفتگی فست مارکت برای آهن چدن با منگتز بالا در ایتالیا 340 تا 345 دلار در تن سی آر آف در 17 ژانویه بود که نسبت به ارزیابی هفته پیش با 340 تا 360 دلار در تن سی آر اف محدود تر شده است.

برای آهن چدن با منگنز پایین، ارزیابی قیمتی برای صادرات ناحیه سی آی اس به 355 تا 360 دلار در تن فوب دریای بالتیک در سه شنبه کاهش یافت که 5 دلار در هفته کاهش یافته است.

پیشنهادی از طرف Tulachermet، تنها صادر کننده آهن چدن پایه ای در ناحیه دریای بالتیک، شنیده شد که به 360 دلار در تن فوب نسبت به 370 دلار در تن فوب در اوایل ژانویه کاهش یافته است. اما بنا به گفته منبعی قیمت قابل قبول برای خریداران حداقل 5 دلار کمتر در تن می باشد.

منبع: متال بولتن