تغییرات قیمت ناودانی:
  بدون تغییر نسبت به روز گذشته
 
تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:
  بدون تغییر نسبت به روز گذشته
 
تغییرات قیمت میلگرد:
 اکثرا بین 500 الی 3000 ریال  افزایش قیمت داشته است.
برخی کارخانه ها نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته
 
تغییرات قیمت شمش:
  بدون تغییر نسبت به روز گذشته
 
تغییرات قیمت تیرآهن:
   بدون تغییر نسبت به روز گذشته
 
تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار:
 بدون تغییر نسبت به روز گذشته
 
تغییرات قیمت ورق سیاه ضخیم بار:
  بدون تغییر نسبت به روز گذشته
 
تغییرات قیمت ورق رنگی:
 بدون تغییر نسبت به روز گذشته
 
تغییرات قیمت ورق روغنی:
 بدون تغییر نسبت به روز گذشته
 
تغییرات قیمت ورق گالوانیزه :
  بدون تغییر نسبت به روز گذشته