معاملات فولاد امروز چهارشنبه 10 بهمن ماه در یک نگاه

 تغییرات قیمت ناودانی:
 1000ریال افزایش


 تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:
  1500 ریال افزایش

 تغییرات قیمت میلگرد:
 بین 500 الی 2000 ریال افزایش

 تغییرات قیمت شمش:
  افزایش 3000 ریال در هر کیلو

 تغییرات قیمت تیرآهن:
  شاخه ای بین 10 الی 40 هزار تومان افزایش

 تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار:
  دارای نوسان قیمت

 تغییرات قیمت ورق سیاه ضخیم بار:
  افزایش 1000 ریالی

 تغییرات قیمت ورق رنگی:
  بدون تغییر نسبت به روز گذشته.

 تغییرات قیمت ورق روغنی:
  دارای نوسان قیمت

 تغییرات قیمت ورق گالوانیزه:
  برخی اقلام ثابت و برخی افزایش 500 ریالی

 تغییرات قیمت لوله:
 20 درصد مانیسمان کاوه و 2000 ریال افزایش در هر کیلو درزدار