اطلاعیه عرضه فولاد- 9 مرداد ماه 1396
کارگزار تاریخ عرضه نام کالا نوع بسته بندی تولید کننده عرضه کننده عرضه (تن) حداقل عرضه قیمت پایه مکان تحویل نوع قرارداد تاریخ تحویل حداکثر قیمت مجاز نوع تسویه نحوه عرضه روش خرید
ستاره جنوب 1396/05/09 سبد میلگرد 32تا10-A3 شاخه فولاد آذربایجان شرکت فولاد آذربایجان 110 44 18600 انبار کارخانه سلف 1396/05/31 20460 نقدی عمده عادی
مفید 1396/05/09 تیرآهن 14 تا 18 شاخه ذوب آهن اصفهان شرکت ذوب آهن اصفهان 30000 44 19700 انبار کارخانه سلف 1396/06/31 21670 نقدی / اعتباری عمده عادی
صبا جهاد 1396/05/09 تیرآهن 14 تا 18 شاخه ذوب آهن اصفهان شرکت ذوب آهن اصفهان 1000 44 20000 انبار کارخانه سلف 1396/06/31 22000 نقدی / اعتباری عمده عادی
بانک صنعت و معدن 1396/05/09 تیرآهن 14 تا 18 شاخه ذوب آهن اصفهان شرکت ذوب آهن اصفهان 10000 44 19900 انبار کارخانه سلف 1396/06/31 21890 نقدی / اعتباری عمده عادی
مبین سرمایه 1396/05/09 ورق قلع اندود سایر فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 200 200 38102 انبار کارخانه سلف 1396/08/09 41912 نقدی / اعتباری عمده عادی
مبین سرمایه 1396/05/09 ورق گالوانیزه G سایر فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 1000 200 27472 انبار کارخانه سلف 1396/08/09 30219 نقدی / اعتباری عمده عادی
مبین سرمایه 1396/05/09 ورق سرد B سایر فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 1000 500 25434 انبار کارخانه سلف 1396/08/09 27977 نقدی / اعتباری عمده عادی
مبین سرمایه 1396/05/09 ورق گرم C سایر فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 1100 500 21357 انبار کارخانه سلف 1396/07/30 23492 نقدی / اعتباری عمده عادی
مبین سرمایه 1396/05/09 ورق گرم B سایر فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 1100 500 21978 انبار کارخانه سلف 1396/07/30 24175 نقدی / اعتباری عمده عادی
مبین سرمایه 1396/05/09 تختال SM سایر فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 10000 2000 17100 انبار کارخانه سلف 1396/06/31 18810 نقدی / اعتباری عمده عادی