کارگزار تاریخ عرضه نام کالا نماد تولید کننده عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه حداقل عرضه قیمت پایه حداقل قیمت پایه مکان تحویل نوع ارز واحد
سی ولکس 1398/01/26 شمش بلوم (150*150)5SP SKS-BSG194X-00 فولاد کاوه جنوب کیش فولاد کاوه جنوب کیش 10,000 2,000 34,202 1 انبار کارخانه ریال 1000 کیلوگرم
ستاره جنوب 1398/01/26 شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 فولاد خوزستان فولاد خوزستان 10,000 2,000 34,202 1 انبار کارخانه ریال 1000 کیلوگرم