اطلاعیه عرضه محصولات فولادی در روز 7 شهریور به شرح زیر می باشد:

Razmjoo960607