برای تکمیل طرح‌های در دست ساخت پتروشیمی به حدود ۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.
به گزارش انرژی امروز، مهندس حسین علیمراد با اشاره به ضرورت تاسیس صندوق پروژه به منظور تامین منابع مالی طرح های در دست ساخت صنعت پتروشیمی در کشور، گفت: در شرایط فعلی صرفا برای ساخت، تکمیل و بهره برداری طرح‌های در دست اجرای صنعت پتروشیمی به حدود ۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه از این میزان سرمایه گذاری چنانچه ۲۰ درصد منابع مالی و سرمایه‌ای توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی به عنوان آورده تامین شود، تصریح کرد: در این صورت ۱۲ تا ۱۸ میلیارد دلار سرمایه توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی به صنعت پتروشیمی تزریق می‌شود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با این احتساب برای تحقق اهداف توسعه صنعت پتروشیمی در قالب اجرای برنامه ششم توسعه به ۴۰ تا ۴۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری و منابع مالی و اعتباری نیاز است، اظهار داشت: سرمایه گذاران طرح‌های پتروشیمی برای تامین این اعتبارات بر روی صندوق توسعه ملی و منابع و خطوط اعتباری بانک‌های داخلی حساب باز کرده اند.
وی با یادآوری اینکه در طول دوره پسابرجام تاکنون بازگشایی ۲۰ میلیارد دلار خط اعتباری خارجی از کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی قطعی شده است، افزود: از این ۲۰ میلیارد دلار قرار است ۵۰ درصد اعتبارات یعنی معادل ۱۰ میلیارد دلار به مجموعه پروژه‌های صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اختصاص یابد.
علیمراد با بیان اینکه در این صورت در خوش بینانه ترین حالت پنج میلیارد دلار سرمایه از محل بازگشایی خطوط اعتباری بین‌المللی به طرح‌های در دست اجرای صنعت پتروشیمی اختصاص می‌یابد، تاکید کرد: با مرور تمامی این سناریوها باز به ۳۵ تا ۳۷ میلیارد دلار سرمایه برای تحقق اهداف توسعه صنعت پتروشیمی نیاز بوده که راهکارهای تامین این حجم منابع مالی با ابهاماتی روبرو است.
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تاسیس صندوق پروژه به‌عنوان بهترین و اقتصادی‌ترین سناریو برای تامین منابع مالی طرح‌های صنعت پتروشیمی یاد کرد و خاطرنشان ساخت: با مشارکت هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی این صندوق با هدف تسهیل و تسریع در تامین منابع مالی طرح های صنعت پتروشیمی باید تاسیس شود.

منبع: انرژی امروز