در ماه دسامبر قیمت قراضه وارداتی در ترکیه تا 10 درصد رشد داشته است که به دلیل رونق بازارهای فولاد و محدودیت عرضه قراضه بوده است. افزایش تقاضای بازارهای اصلی خریدار قراضه  نیز تاثیرگذار بود. برخی کارخانه ها مصرف زغال سنگ را پایین آورده سعی کردند قراضه را جایگزین کنند که بر قیمت قراضه تاثیر مثبت داشت.

البته باید توجه داشت که ممکن است افت قیمت های اخیر بازار فولاد چین بر بازار جهانی قراضه اثر منفی داشته باشد.