میزان موجودی انبارهای فولاد تجار با ۱.۷۹ درصد کاهش نسبت به یک هفته قبل به ۱۰.۶۶ میلیون تن رسید که البته نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۱۶ درصد رشد دارد. موجودی فولادسازان مهم کشور نیز ۴.۷۰۱ میلیون تن برآورد شده است و کاهش ۵.۷۷ درصدی را نسبت به هفته قبل و ۱۱ درصد را در قیاس با سال گذشته نشان می دهد.

همچنین، موجودی انبارهای سنگ آهن بنادر چین در ۴۵ بندر کشور ۱۴۵.۵۳۱ میلیون تن گزارش شده است که کاهش ۱.۱۳ درصد را نسبت به هفته گذشته ثبت نموده است، در حالیکه این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۱۷ درصد افزایش داشته است. فولادسازان در ۱۱۰ شرکت در حدود ۱۳.۸۴ روز ذخیره کک دارند که نسبت به هفته گذشته ۰.۱۵ درصد افزایش داشته است. میزان ذخیره زغال سنگ نیز در این کارخانه ها ۱۶.۱۸ روز برآورد می شود. 

شرایط نشان می دهد که موجودی انبارهای فولاد و مواد اولیه چین فعلا روند مطلوبی دارد و در صورتیکه این روند ادامه پیدا کند روزهای بهتری در انتظار بازار داخلی این کشور خواهد بود. اگرچه، افت مجدد ارزش یوان محرکی برای افزایش صادرات فولاد چین در سپتامبر نسبت به آگوست نیز شده است.

پلنر