بازار فولاد در داخل کشور از ابتدای مهرماه با فرو کش کردن تب افزایش قیمتهای جهانی به خصوص چین تا کنون روند نزولی و رو به پایین داشته است.این در حالیست در ابتدای ماه مهر. قیمتها روند ثابت و بدون تغییر اعلام شد.

کارشناسان بازار فولاد معتقدند با توجه به فرا رسیدن ماه محرم و فصل سرما با افت شدید قیمتها بخصوص بر روی مقاطع و محصولات نوردی روبرو خواهیم شد ، در خصوص محصولات تخت ورق روغنی و گالوانیزه در مقایسه با ورق سیاه وضعیت بازار مناسبتری دارند.با توجه به افزایش معمول تولید خودروسازان در نیمه دوم سال و از طرفی تولید کولر و صنایع مصرف کننده گالوانیزه در سه ماهه سوم سال پیش بینی افزایش مصرف این محصولات دور از انتظار نیست.
با این حال باید منتظر واکنش بازار در روزهای آتی باشیم...

 

 

آرتان پرس