برزیل به عنوان دومین صادرکننده محصولات نیمه نهایی فولاد شناخته می شود که در ماه آگوست صادرات را به 620 هزار تن رساند.  صادرات بیلت برزیل در ماه آگوست نسبت به ماه جولای 10.71 درصد رشد داشت. صادرات بیلت برزیل در ماه جولای 560 هزار تن بود.  در ماه آگوست آمریکا حدود 180 هزار تن بیلت از برزیل وارد کرد و سهم آمریکا از صادرات بیلت برزیل 29 درصد بود.  در مجموع 8 ماهه نخست (ژانویه تا آگوست 2017) برزیل 4 میلیون و 880 هزار تن بیلت صادر کرد. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشت. در 8 ماهه نخست سال 2016 صادرات بیلت برزیل 4 میلیون تن بود.  صادرات بیلت برزیل در مجموع سال 2016 حدود 6 میلیون و 250 هزار تن و و در سال 2015 حدود 6 میلیون و 900 هزار تن بود. با افزایش تقاضای فولاد در سطح جهانی، تولید فولاد خام برزیل در سال 2016 به 30 میلیون و 210 هزار تن رسید. همچنین در 7 ماه ابتدلئی سال 2017 (Jan-July) تولید فولاد برزیل 19 میلیون و 590 هزار تن شد.  در ماه آگوست 2017 بزرگترین واردکنندگان بیلت برزیل آمریکا (180 هزار تن)، مکزیک (100 هزار تن)، کانادا (90 هزار تن) جمهوری دومینیکن (50 هزار تن) بودند.  در ماه فوق، عمده صادرات بیلت برزیل از بنادر Vitoria (270 هزار تن)، Pecem (180 هزار تن) و Rio De Janeiro (180 هزار تن) صورت گرفت. به بیان ساده تر بالغ بر 44 درصد صادرات در ماه آگوست از بندر Vitoria بوده است.

جمع بندی :

 درمجموع 8 ماهه ابتدایی سال 2017، مقصد اصلی صادرات بیلت این کشور، آمریکا (یک میلیون و 720 هزار تن)، مکزیک (510 هزار تن)، آرژانتین (350 هزار تن)، آلمان (300 هزار تن) و ترکیه (270 هزار تن) بودند.و همانطور که مشاهده می شود سبد بسیار قوی از صادرات در حوزه بیلت را این کشور تشکیل داده است و این موضوع جایی جالب می شود که این حجم از صادرات در زمان افت و عدم کشش بازار اتفاق افتاده است . این موضوع اگر بتواند ریشه یابی شده و در دیگر بخش های فولادی استفاده شود قطعا شرایطی را به وجود خواهد آورد که بتوان به استناد به آن برزیل را عضو یکی از کشورهای نزدیک شونده به قطب فولاد دنیا دانست 

 

تحلیل بورس

آرتان پرس