*** افزایش سرمایه از محل سود انباشته

شرکت فولاد مبارکه اصفهان به تازگی با افزایش سرمایه از محل سود انباشته داده است. این شرکت طی 9 ماه توانست 161 هزار میلیارد ریال فروش و 75 هزار میلیارد ریال سود ناخالص عملیاتی کسب کند. مواد اولیه مورد استفاده کنسانتره و گندله است که 47 درصد نسبت به گذشته رشد داشته است. نرخ‌های فروش به طور متوسط  رشد 43 درصدی د اشته است

برآوردها نشان می‌دهد که شرکت در زمستان بیش از 70 هزار میلیارد ریال درآمد داشته است و تقریبا حاشیه سود همچون گذشته باقی مانده است. بر این اساس فولاد مبارکه طی کل مجموع 12 ماه به سود ناخالص 80 هزار میلیارد ریالی رسیده است و بر همین اساس انتظار می‌رود 8 هزار میلیارد ریال هزینه عمومی اداری، 15 هزار میلیارد ریال سود سرمایه گذاری و 10 هزار میلیارد  ریال هزینه مالی داشته باشد. لذا 850 ریال eps قابلیت تحقق دارد.

ضمن اینکه به شرط ثبات شرایط جاری، سود سال 98 با سرمایه 130 میلیارد سهمی بالای 1000 ریال خواهد رسید.