به گزارش ایلنا؛ بهروز شفیعی، کارشناس تعمیرات برق و اتوماسیون و ابزار دقیق خطوط نورد سرد فولاد مبارکه، در این خصوص افزود: پس از انجام فرایند نورد ورق در تاندم پیوسته، در بعضی موارد، لایۀ داخلی کلاف دچار افتادگی میشود که این موضوع در فرایندهای بعدی تولید، مشکلاتی ایجاد میکرد که برای رفع آنها، دستگاه جوش چشمی کلاف به منظور ایجاد تعداد مناسبی نقطه جوش بر روی لایۀ داخلی کلاف، استفاده میشود.

وی در خصوص دلایل اجرای این پروژه، تصریح کرد: تنها روش ارتباطی برای رفع اشکالهای ماشین جوش مقاومتی، وصل شدن به PLC و بررسی برنامه بود که به دلیل نبود سیستم مانیتورینگ، روند عیبیابی در این دستگاه، بسیار پیچیده شده بود و این امر توقف خود تجهیز و درنهایت توقف خط تولید تاندم را به دنبال داشت. برای رفع این مشکل سیستم مانیتورینگ ماشین جوش با استفاده از نرمافزارWonderware Intouch طراحی و راه اندازی شد.

کارشناس تعمیرات برق، اتوماسیون و ابزار دقیق خطوط نورد سرد مهمترین مزایای اجرای این پروژه را قابلیت ردیابی تمامی مراحل دستگاه در HMI، راحتتر و سریعتر شدن عیب یابی دستگاه، کاهش توقف خود تجهیز و توقف خط و نیز تسلط و مهارت کارکنان تعمیرات برای عیبیابی تجهیز دانست.

شفیعی در پایان از حمایتهای مدیریت ناحیه، رئیس خطوط نورد، کارشناسان تعمیرات و تولید خطوط نورد و سایر کارکنانی که در اجرای این پروژه مشارکت کردند، قدردانی کرد.

منبع:خبرگزاری ایلنا