سه شنبه, ۱ خرداد , ۱۴۰۳ 14 ذو القعدة 1445 Tuesday, 21 May , 2024 ساعت ×
× کاربر گرامی! قیمت محصولات فولادی بروز رسانی شد مشاهده قیمت ها
Kave Artansteel

گروه بازرگانی آرتان فولاد ایرانیان ، به عنوان یک مجموعه با موضوعیت واردات، صادرات و توزیع اقلام فولادی فعال بوده و در زمینه های ذیل آماده خدمت رسانی به مشتریان ارجمند می باشد:

صنعت ساختمان
حوزه سازه و ساختمان
نفت، گاز و پتروشیمی
حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
خودروسازی
حوزه صنایع خودروسازی و قطعات وابسته
مهندسی ساخت و تولید
حوزه مهندسی ساخت
لوازم خانگی
حوزه صنعت لوازم خانگی

دپارتمان آرتان استیل ( تأمین محصولات فولادی )

 • تامیـن انـواع کالاهـای فـولادی از قبیـل ورق گـرم، ورق سـرد، میلگـرد، تیرآهـن، انـواع مقاطـع، فـولاد آلیـاژی، اسـتیل، ورق پوشـشدار، شـمش، اسـلب و …
 • تامیــن کننــده بیــش از ۲۰۰ مجموعــه بــزرگ کشــور در حــوزه صنایــع خودروســازی، ســاختمانی، تجهیــزات صنعتــی، نفــت و گاز و پتروشــیمی و … بــا بیــش از دو دهــه فعالیــت حرفــه ای
 • واردات و صادرات محصولات فولادی در حوزه بازرگانی خارجی
 • ارائه روزانه قیمت بیش از ۱۲۰۰ قلم از محصولات فولادی بازار داخلی خارجی و ارائه نمودار و تاریخچه قیمتی در وب سایت artansteel.com

دپارتمان آرتان پرس (ارائه محتوای تحلیلی-خبری حوزه فولاد

 • ارائه آخرین اخبار داخلی و خارجی حوزه فولاد شامل بازارهای چین ، حوزه ،CIS ، هند، ژاپن، ترکیه، اروپا و … به صورت روزانه
 • ارائه اخبار مرتبط با صنعت فولاد در حوزه های معدن، نفت ، گاز و پتروشیمی، خودرو و …
 • ارائه گزارشات تحلیلی در خصوص روند تغییرات قیمت فولاد در بازارهای داخلی و بین الملل و معرفی فناوری های نوین در حوزه زنجیره تولید فولاد و ساخت آلیاژ های خاص در وب سایت آرتان پرس به آدرس artanpress.ir
 • ارائه قیمت اقلام فولادی محصولات خارجی(سه شنبه هر هفته،) مربوط به حوزه ،CIS، چین، ترکیه، هند و…
 • ارائه روزانه قیمت بیش از ۱۲۰۰ قلم از محصولات فولادی بازار داخلی و ارائه نمودار و تاریخچه قیمتی

حضور گروه آرتان فولاد ایرانیان در نمایشگاه صنعت ساختمان

[smartslider3 slider=”2″]

[smartslider3 slider=”3″]

حضور گروه آرتان فولاد ایرانیان در نمایشگاه بین المللی متافو

گواهینامه ها و افتخارات

[smartslider3 slider=”4″]

گروه بازرگانی آرتان فولاد ایرانیان:

گروه بازرگانی آرتان فولاد ایرانیان ، به عنوان یک مجموعه با موضوعیت واردات، صادرات و توزیع اقلام فولادی فعال بوده و در زمینه های ذیل آماده خدمت رسانی به مشتریان ارجمند می باشد:

 • حوزه سازه و ساختمان
 • حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
 • حوزه صنایع خودروسازی و قطعات وابسته
 • حوزه مهندسی ساخت
 • حوزه صنعت لوازم خانگی

این شرکت با هدف توسعه و بهبود تجارت در حوزه داخلی و خارجی، نسبت به ایجاد دپارتمان های تخصصی ذیل اقدام نموده است:

 • دپارتمان آرتان استیل ( تأمین محصولات فولادی )
 • تامیـن انـواع کالاهـای فـولادی از قبیـل ورق گـرم، ورق سـرد، میلگـرد، تیرآهـن، انـواع مقاطـع، فـولاد آلیـاژی، اسـتیل، ورق پوشـشدار، شـمش، اسـلب و …
 • تامیــن کننــده بیــش از ۲۰۰ مجموعــه بــزرگ کشــور در حــوزه صنایــع خودروســازی، ســاختمانی، تجهیــزات صنعتــی، نفــت و گاز و پتروشــیمی و … بــا بیــش از دو دهــه فعالیــت حرفــه ای
 • واردات و صادرات محصولات فولادی در حوزه بازرگانی خارجی
 • ارائه روزانه قیمت بیش از ۱۲۰۰ قلم از محصولات فولادی بازار داخلی خارجی و ارائه نمودار و تاریخچه قیمتی در وب سایت artansteel.com
 • دپارتمان آرتان پترولیوم (تأمین قطعات فولادی مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی)
 • دپارتمان آرتان پرس (ارائه محتوای تحلیلی-خبری حوزه فولاد
  • ارائه آخرین اخبار داخلی و خارجی حوزه فولاد شامل بازارهای چین ، حوزه ،CIS ، هند، ژاپن، ترکیه، اروپا و … به صورت روزانه
  • ارائه اخبار مرتبط با صنعت فولاد در حوزه های معدن، نفت ، گاز و پتروشیمی، خودرو و …
  • ارائه گزارشات تحلیلی در خصوص روند تغییرات قیمت فولاد در بازارهای داخلی و بین الملل و معرفی فناوری های نوین در حوزه زنجیره تولید فولاد و ساخت آلیاژ های خاص در وب سایت آرتان پرس به آدرس artanpress.ir
  • ارائه قیمت اقلام فولادی محصولات خارجی(سه شنبه هر هفته،) مربوط به حوزه ،CIS، چین، ترکیه، هند و…
  • ارائه روزانه قیمت بیش از ۱۲۰۰ قلم از محصولات فولادی بازار داخلی و ارائه نمودار و تاریخچه قیمتی

خط مشی آرتان فولاد ایرانیان:

شــرکت آرتــان فــولاد ایرانیــان بــا تمرکــز بــر بــرآورده ســازی نیازهــای مشــتریان و ذینفعــان ســازمان و ارتقــاء ســطح رضایتمنــدی آنــان در زمینــه فعالیتهــای بازرگانــی فــولاد در حــوزه هــای داخلــی و خارجــی و اطــلاع رســانی مســتمر جهــت در اختیــار قــرار دادن آخریــن اخبــار و رویدادهـای بــازرگانی فــولاد و فعالیـت هـای مرتبـط، خـط مشـی کیفیـت خـود مبتنـی بـر اسـتاندارد بین المللـی مدیریـت کیفیـت (ISO 9001) را بـه شـرح ذیـل اعـلام مـی دارد:

 1. توسعه محصول و خدمات قابل ارائه و بازار فروش مرتبط
 2. کنترل مناسب مقاصد و ماهیت سازمان و تعهد به پشتیبانی از جهت گیری های استراتژی سازمان
 3. بهبود مستمر و ارتقا سطح کیفیت خدمات در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان
 4. مشارکت و تعامل سازنده با تامین کنندگان و سایر ذینفعان در جهت منافع متقابل و تداوم ارتباط موثر
 5. تعهد به رعایت تبعیت از قوانین و مقررات و سایر الزامات مرتبط با فعالیت های سازمان
 6. ایجاد انگیزه و ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان به عنوان سرمایه اصلی سازمان
 7. حضور موثر در بازرگانی خارجی و اخذ نمایندگی های داخلی و خارجی
 8. اطـلاع رسـانی مسـتمر در خصـوص حـوزه هـای فعالیـت سـازمان در قالـب سـایت خبـری جهـت تصمیـم گیـری هـای مناسـب و بـه موقـع ذینفعـان

حضور گروه آرتان فولاد ایرانیان در نمایشگاه بین المللی متافو