افزونه جلالی را نصب کنید. 8 ربيع أول 1444 Monday, 3 October , 2022 ساعت ×
× کاربر گرامی! قیمت محصولات فولادی بروز رسانی شد مشاهده قیمت ها

جدول اشتال تیرآهن و کاربرد های آن

شناسه : 70157 07 شهریور 1401 - 17:00
یکی از نکات و موارد مهم در طراحی ساختمان و سازه تهیه اطلاعات مورد نیاز آن مانند مشخصات مهم ابعادی و هندسی مربوط به مقاطع انواع تیراهن شامل تیرآهن نیم پهن IPE یا همان تیراهن معمولی، تیرآهن هاش سنگین با نماد HEB و تیرآهن هاش سبک با نماد HEA طبق که استاندارد DIN اروپا و با نام جدول اشتال تیرآهن تدوین شده می باشد.
جدول اشتال تیرآهن و کاربرد های آن
پ
پ

جدول اشتال تیرآهن چیست و چه کاربردی در بین خریداران و مهندسین ناظر ساختمان دارد؟ با ما همراه باشید.

یکی از نکات و موارد مهم در طراحی ساختمان و سازه تهیه اطلاعات مورد نیاز آن مانند مشخصات مهم ابعادی و هندسی مربوط به مقاطع انواع تیراهن شامل تیرآهن IPE نیم پهن یا همان تیراهن معمولی، تیرآهن هاش سنگین با نماد HEB و تیرآهن هاش سبک با نماد HEA طبق که استاندارد DIN اروپا و با نام جدول اشتال تیرآهن تدوین شده می باشد.

این مشخصات ابعادی شامل ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول برای هر مقطع فولاد نورد شده است که در جدولهایی با نام جدول اشتال گرد آوری شده است.

علاوه بر این در دسته بندی دیگری تیرآهن ها در سه دسته عمده IPE طبق استاندارد اروپا و ایران، INP طبق استاندارد چین و روسیه و IPB یا بال پهن قرار می گیرند که در ادامه به معرفی بیشتر این جدول می پردازیم.

پیشینه تاریخی جدول اشتال تیرآهن

پیشینه تاریخی جدول اشتال تیر آهن به زمانی باز می گردد تنش های زیادی در بین برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلیس و فرانسه در استفاده از پروفیل ها با مشخصات مختلف وجود داشت. در همان زمان خانم مارتا اشتال بورگر اطلاعات مورد نیاز پروفیل ها شامل چگالی و ضخامت، عرض بال، ارتفاع و برخی استانداردهای پروفیل ها را برای ساخت پروفیل های مورد نیاز کشور آلمان طبق استانداردهای لازم گرد آوری نمود و در سال ۱۹۳۸این اطلاعات در قالب جدوالی با نام جدول اشتال در کتابی چاپ شد. در بخش بعد به این جدول که در حال حاضر با در اختیار قرار دادن اطلاعات اساسی نقش بسیار مهمی در صنعت دارد پرداخته می شود.

فواید استفاده از جدول اشتال تیرآهن

جدول اشتال تیرآهن حاوی اطلاعات مهمی جهت مستحکم سازی ساختمان است چرا که مسحکم سازی بنا و ساختمان ها در گرو انتخاب آهن الات مناسب می باشد و انتخاب صحیح آهن مناسب نیازمند دسترسی به اطلاعات فنی است. اطلاعات فنی نیز در جداول اشتاین قرار گرفته، به عبارتی کلیه اطلاعات هندسی مربوط به تیر آهن در این جداول گنجانده شده که می تواند کمک موثری به انتخاب مناسب ترین تیر آهن و از این رو بنا نمودن بهترین ساختمان ممکن نماید. بنابراین جدول اشتال بخش جدا نشدنی از یک طراحی و ساخت ساختمان است. در ادامه جدول های اشتاین چند نوع از تیر آهن های بسیار پرکاربرد آمده است.

 جداول اشتال تیرآهن های HEB و HEA ،IPE

در استفاده از جدول اشتال توجه داریم که به هر نوع تیرآهن یک جدول اختصال داده می شود که فقط اطلاعات مربوط به همان نوع تیر آهن را داراست.

الف-  جدول اشتال تیرآهن IPE

جدول اشتال تیرآهن IPE اطلاعات مربوط به همان تیرآهن های معمولی را که اتفاقا اطلاعات اساسی و زمینه را داراست در اختیار ما قرار می دهد. این جدول مطابق استانداردهای ایران و اروپاتدوین شده پارامترهای موجود در آن به صورت زیر است:

تیراهن IPE، به شکل I دارای دو بال با اندازه های ثابت است که به موازات هم قرار دارند و در آن h ارتفاع کلی مقطع تیرآهن، b عرض بال، s ضخامت جان، t ضخامت بال، r شعاع کنج اتصال جان و بال و h-2c ارتفاع جان می باشد. در شکل زیر اطلاعات مذکور به صورت کاملا دقیق و شفاف مشخص شده است.

علاوه بر موارد فوق اطلاعاتی چون سطح مقطع (A) بر حسب سانتی متر مربع و جدول وزن تیرآهن در واحد طول هر شاخه (G) بر حسب کیلوگرم بر متر در جدول آمده است. توجه داریم که سایر اطلاعات مربوط به طول بر حسب میلیمتر است.

IPEh
mm
b
mm
s
mm
t
mm
r
mm
c
mm
h-2c
mm
A
cm2
G
kg/m
Jx
cm۴
Wx
cm۳
ix
cm
Jy
cm۴
Wy
cm۳
iy
cm
a۱
>mm
rT
mm
۸۰۸۰۴۶۳.۸۵.۲۵۱۰.۲۵۹۷.۶۴۶۸۰.۱۲۰۳.۲۴۸.۴۹۳.۶۹۱.۰۵۶۳۱۲.۲
۱۰۰۱۰۰۵۵۴.۱۵.۷۷۱۲.۷۷۴۱۰.۳۸.۱۱۷۱۳۴.۲۴.۰۷۱۵.۹۵.۷۹۱.۲۴۷۹۱۴.۶
۱۲۰۱۲۰۶۴۴.۴۶.۳۷۱۳.۳۹۳۱۳.۲۱۰.۴۳۱۸۵۳۴.۹۲۷.۷۸.۶۵۱.۴۵۹۶۱۶.۹
۱۴۰۱۴۰۷۳۴.۷۶.۹۷۱۳.۹۱۱۲۱۶.۴۱۲.۹۵۴۱۷۷.۳۵.۷۴۴۴.۹۱۲.۳۱.۶۵۱۱۲۱۹.۳
۱۶۰۱۶۰۸۲۵۷.۴۹۱۶.۴۱۲۷۲۰.۱۱۵.۸۸۶۹۱۰۹۶.۵۸۶۸.۳۱۶.۷۱.۸۴۱۲۹۲۱.۷
۱۸۰۱۸۰۹۱۵.۳۸۹۱۷۱۴۶۲۳.۹۱۸.۸۱۳۲۰۱۴۶۷.۴۲۱۰۱۲۲.۲۲.۰۶۱۴۵۲۴
۲۰۰۲۰۰۱۰۰۵.۶۸.۵۱۲۲۰.۵۱۵۹۲۸.۵۲۲.۴۱۹۴۰۱۹۴۸.۲۶۱۴۲۲۸.۵۲.۲۴۱۶۲۲۶.۴
۲۲۰۲۲۰۱۱۰۵.۹۹.۲۱۲۲۱.۲۱۷۷۳۳.۴۲۶.۲۲۷۷۰۲۵۲۹.۱۱۲۰۵۳۷.۳۲.۴۸۱۷۹۲۹.۱
۲۴۰۲۴۰۱۲۰۶.۲۹.۸۱۵۲۴.۸۱۹۰۳۹.۱۳۰.۷۳۸۹۰۳۲۴۹.۹۷۲۸۴۴۷.۳۲.۶۱۹۶۳۱.۸
۲۷۰۲۷۰۱۳۵۶.۶۱۰.۲۱۵۲۵.۲۲۱۹۴۵.۹۳۶.۱۵۷۹۰۴۲۹۱۱.۲۴۲۰۶۲.۲۳.۰۲۲۲۰۳۵.۶
۳۰۰۳۰۰۱۵۰۷.۱۱۰.۷۱۵۲۵.۷۲۴۸۵۳.۸۴۲.۲۸۳۶۰۵۵۷۱۲.۵۶۰۴۸۰.۵۳.۳۵۲۴۵۳۹.۵
۳۳۰۳۳۰۱۶۰۷.۵۱۱.۵۱۸۲۹.۵۲۷۱۶۲.۶۴۹.۱۱۱۷۷۰۷۱۳۱۳.۷۷۸۸۹۸.۵۳.۵۵۲۷۰۴۲.۱
۳۶۰۳۶۰۱۷۰۸۱۲.۷۱۸۳۰.۷۲۹۸۷۲.۷۵۷.۱۱۶۲۷۰۹۰۴۱۵۱۰۴۰۱۲۳۳.۷۹۲۹۴۴۴.۷
۴۰۰۴۰۰۱۸۰۸.۶۱۳.۵۲۱۳۴.۵۳۳۱۸۴.۵۶۶.۳۲۳۱۳۰۱۱۶۰۱۶.۵۱۳۲۰۱۴۶۳.۹۵۳۲۶۴۷.۱
۴۵۰۴۵۰۱۹۰۹.۴۱۴.۶۲۱۳۵.۶۳۷۸۹۸.۸۷۷.۶۳۳۷۴۰۱۵۰۰۱۸.۵۱۶۸۰۱۷۶۴.۱۲۳۶۵۴۹.۴
۵۰۰۵۰۰۲۰۰۱۰.۲۱۶۲۱۳۷۴۲۶۱۱۶۹۰.۷۴۸۲۰۰۱۹۳۰۲۰.۴۲۱۴۰۲۱۴۴.۳۱۴۰۴۵۱.۸
۵۵۰۵۵۰۲۱۰۱۱.۱۱۷.۲۲۴۴۱.۲۴۶۷۱۳۴۱۰۶۶۷۱۲۰۲۴۴۰۲۲.۳۲۶۷۰۲۵۴۴.۴۵۴۴۲۵۴
۶۰۰۶۰۰۲۲۰۱۲۱۹۲۴۴۳۵۱۴۱۵۶۱۲۲۹۲۰۸۰۳۰۷۰۲۴.۳۳۳۹۰۳۰۸۴.۶۶۴۸۱۵۶.۵

ب-  جدول اشتال تیرآهن HEB

تیر آهن هاش سنگین که به صورت زیر است، با مقداری تفاوت ظاهری همان پارامترهای تیرآهن معمولی را دارد. اما مقدار پارامترها متفاوت است و بال های پهن این تیر آهن نسبت به تیر آهن معمولی باعث استحکام بسیار بالا در مقابل نیروهای خمش و برش می گردد. در زیر تصویر تیر آهن هاش سنگین آمده است.

در اینجا لازم است اشاره کنیم که تیرآهن IPB که با ارتفاع های ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی متری ساخته می شود نیز دارای شکل H انگلیسی با بال های های پهن می باشد و به دلیل مقاومت بسیار بالا در ساخت ستون کاربرد دارد. جدول اشتال این تیر آهن به جدول اشتال تیرآهن HEB شباهت بسیاری دارد به همین دلیل حذف شده است. اطلاعات دقیق مربوط به تیر آهن هاش سنگین در جدول اشتال HEB به صورت زیر خلاصه شده است:

HEBh
mm
b
mm
s
mm
t
mm
r
mm
c
mm
H-2c
mm
A
cm۲
G
Kg/m
Jx
cm۴
Wx
cm۳
Ix
cm
JY
cm۴
WY
cm۳
IY
cm
A۱
mm
RT
mm
۱۰۰۱۰۰۱۰۰۶۱۰۱۲۲۲۵۶۲۶۲۰.۴۴۵۰۸۹.۹۴.۱۶۱۶۷۳۳.۵۲.۵۳۲۷.۸۲۷.۸
۱۲۰۱۲۰۱۲۰۶.۵۱۱۱۲۲۳۷۴۳۴۲۶.۷۸۶۴۱۴۴۵.۰۴۳۱۸۵۲.۹۳.۰۶۳۳.۴۳۳.۴
۱۴۰۱۴۰۱۴۰۷۱۲۱۲۲۴۹۲۴۳۳۳.۷۱۵۱۰۲۱۶۵.۹۳۵۵۰۷۸.۵۳.۵۸۳۸.۹۳۸.۹
۱۶۰۱۶۰۱۶۰۸۱۳۱۵۲۸۱۰۴۵۴.۳۴۲.۶۲۴۹۰۳۱۱۶.۷۸۸۸۹۱۱۱۴.۰۵۴۴.۴۴۴.۴
۱۸۰۱۸۰۱۸۰۸.۵۱۴۱۵۲۹۱۲۲۶۵.۳۵۱.۲۳۸۳۰۴۲۶۷.۶۶۱۳۶۰۱۵۱۴.۵۷۴۹.۹۴۹.۹
۲۰۰۲۰۰۲۰۰۹۱۵۱۸۳۳۱۳۴۷۸.۱۶۱.۳۵۷۰۰۵۷۰۸.۵۴۲۰۰۰۲۰۰۵.۰۷۵۵.۵۵۵.۵
۲۲۰۲۲۰۲۲۰۹.۵۱۶۱۸۳۴۱۵۲۹۱۷۱.۵۸۰۹۰۷۳۶۹.۴۳۲۸۴۰۲۵۸۵.۵۹۶۱۶۱
۲۴۰۲۴۰۲۴۰۱۰۱۷۲۱۳۸۱۶۴۱۰۶۸۳.۲۱۱۲۶۰۹۳۸۱۰.۳۳۹۲۰۳۲۷۶.۰۸۶۶.۶۶۶.۶
۲۶۰۲۶۰۲۶۰۱۰۱۷.۵۲۴۴۱.۵۱۷۷۱۱۸۹۳۱۴۹۲۰۱۱۵۰۱۱.۲۵۱۳۰۳۹۵۶.۵۸۷۲.۲۷۲.۲
۲۸۰۲۸۰۲۸۰۱۰.۵۱۸۲۴۴۲۱۹۶۱۳۱۱۰۳۱۹۲۷۰۱۳۸۰۱۲.۱۶۵۹۰۴۷۱۷.۰۹۷۷.۶۷۷.۶
۳۰۰۳۰۰۳۰۰۱۱۱۹۲۷۴۶۲۰۸۱۴۹۱۱۷۲۵۱۷۰۱۶۸۰۱۳۸۵۶۰۵۷۱۷.۵۸۸۳.۲۸۳.۲
۳۲۰۳۲۰۳۰۰۱۱.۵۲۰.۵۲۷۴۷.۵۲۲۵۱۶۱۱۲۷۳۰۸۲۰۱۹۳۰۱۳.۸۹۲۴۰۶۱۶۷.۵۷۸۳.۱۸۳.۱
۳۴۰۳۴۰۳۰۰۱۲۲۱.۵۲۷۴۸.۵۲۴۳۱۷۱۱۳۴۳۶۶۶۰۲۱۶۰۱۴.۶۹۶۹۰۶۴۶۷.۵۳۸۲.۹۸۲.۹
۳۶۰۳۶۰۳۰۰۱۲.۵۲۲.۵۲۷۴۹.۵۲۶۱۱۸۱۱۴۲۴۳۱۹۰۲۴۰۰۱۵.۵۱۰۱۴۰۶۷۶۷.۴۹۸۲.۷۸۲.۷
۴۰۰۴۰۰۳۰۰۱۳.۵۲۴۲۷۵۱۲۹۸۱۹۸۱۵۵۵۷۶۸۰۲۸۸۰۱۷.۱۱۰۸۲۰۷۲۱۷.۴۸۲.۳۸۲.۳
۴۵۰۴۵۰۳۰۰۱۴۲۶۲۷۵۳۳۴۴۲۱۸۱۷۱۷۹۸۹۰۳۵۵۰۱۹.۱۱۱۷۲۰۷۸۱۷.۳۳۸۱.۹۸۱.۹
۵۰۰۵۰۰۳۰۰۱۴.۵۲۸۲۷۵۵۳۹۰۲۳۹۱۸۷۱۰۷۲۰۰۴۲۹۰۲۱.۲۱۲۶۲۰۸۴۲۷.۲۷۸۱.۶۸۱.۶
۵۵۰۵۵۰۳۰۰۱۵۲۹۲۷۵۶۴۳۸۲۵۴۱۹۹۱۳۶۷۰۰۴۹۷۰۲۳.۲۱۳۰۸۰۸۷۲۷.۱۷۸۱.۱۸۱.۱
۶۰۰۶۰۰۳۰۰۱۵.۵۳۰۲۷۵۷۴۸۶۲۷۰۲۱۲۱۷۱۰۰۰۵۷۰۰۲۵.۲۱۳۵۳۰۹۰۲۷.۰۸۸۰.۷۸۰.۷
۶۵۰۶۵۰۳۰۰۱۶۳۱۲۷۵۸۵۳۴۲۸۶۲۲۵۲۱۰۶۰۰۶۴۸۰۲۷.۱۱۳۹۸۰۹۳۲۶.۹۹۸۰.۲۸۰.۲
۷۰۰۷۰۰۳۰۰۱۷۳۲۲۷۵۹۵۸۲۳۰۶۲۴۱۲۵۶۹۰۰۷۳۴۰۲۹۱۴۴۴۰۹۶۳۶.۸۷۷۹.۶۷۹.۶
۸۰۰۸۰۰۳۰۰۱۷.۵۳۳۳۰۶۳۶۷۴۳۳۴۲۶۲۳۵۹۱۰۰۸۹۸۰۳۲.۸۱۴۹۰۰۹۹۴۶.۶۸۷۸.۷۷۸.۷
۹۰۰۹۰۰۳۰۰۱۸.۵۳۵۳۰۶۵۷۷۰۳۷۱۲۹۱۴۹۴۱۰۰۱۰۹۸۰۳۶.۵۱۵۸۲۰۱۰۵۰۶.۵۳۷۷.۹۷۷.۹
۱۰۰۰۱۰۰۰۳۰۰۱۹۳۶۳۰۶۶۸۶۸۴۰۰۳۱۴۶۴۴۷۰۰۱۲۸۹۰۴۰.۱۱۶۲۸۰۱۰۹۰۶.۳۸۷۷۷

ج- جدول اشتال تیرآهن هاش سبک HEA

تیراهن هاش سبک نیز دارای بال های پهن موازی همدیگر هستند که در شکل زیر آمده است.

در جدول اشتال زیر ویژگی های هندسی و سایر ویژگی های مطرح شده در بخش الف اما برای تیر ‌اهن هاش سبک آمده است.

HEAb
mm
h
mm
s
mm
t
mm
r
mm
c
mm
H-2c
mm
A
cm۲
G
Kg/m
Jx
cm۴
Wx
cm۳
Ix
cm
JY
cm۴
WY
cm۳
IY
cm
A۱
mm
RT
mm
۱۰۰۱۰۰۹۶۵۸۱۲۲۰۸۰۲۱.۲۱۶.۷۳۴۹.۲۷۲.۷۶۴.۰۶۱۳۳.۸۴۱.۱۴۲.۵۱۳۳.۶۸۳۵.۰۶
۱۲۰۱۲۰۱۱۴۵۸۱۲۲۰۹۸۲۵.۳۱۹.۹۶۰۶.۲۱۰۶.۳۴.۸۹۲۳۰.۹۵۸.۸۵۳.۰۲۳۴.۰۶۳۵.۰۶
۱۴۰۱۴۰۱۳۳۵.۵۸.۵۱۲۲۰.۵۱۱۶۳۱.۴۲۴.۷۱۰۳۳۱۵۵.۴۵.۷۳۳۸۹.۳۸۴.۸۵۳.۵۲۳۲.۲۱۳۶.۵۶
۱۶۰۱۶۰۱۵۲۶۹۱۵۲۴۱۳۴۳۸.۸۳۰.۴۱۶۷۳۲۲۰.۱۶.۵۷۶۱۵.۶۱۱۷.۶۳.۹۸۲۹.۷۸۴۱.۵۷
۱۸۰۱۸۰۱۷۱۶۹.۵۱۵۲۴.۵۱۵۲۴۵.۳۳۵.۵۲۵۱۰۲۹۳.۶۷.۴۵۹۲۴.۶۱۵۶.۵۴.۵۲۲۸.۸۳۴۲.۵۷
۲۰۰۲۰۰۱۹۰۶.۵۱۰۱۸۲۸۱۷۰۵۳.۸۴۲.۳۳۶۹۲۳۸۸.۶۸.۲۸۱۳۳۶۲۰۳.۸۴.۹۸۲۶.۸۹۴۷.۵۹
۲۲۰۲۲۰۲۱۰۷۱۱۱۸۲۹۱۸۸۶۴.۳۵۰.۵۵۴۱۰۵۱۵.۲۹.۱۷۱۹۵۵۲۷۰.۶۵.۵۱۲۴.۸۵۵۰.۰۹
۲۴۰۲۴۰۲۳۰۷.۵۱۲۲۱۳۳۲۰۶۷۶.۸۶۰.۳۷۷۶۳۶۷۵.۱۱۰.۰۵۲۷۶۹۳۵۱.۷۶.۰۰۲۲.۷۰۵۶.۱۰
۲۶۰۲۶۰۲۵۰۷.۵۱۲.۵۲۴۳۶.۵۲۲۵۸۶.۸۶۸.۲۱۰۴۵۰۸۳۶.۴۱۰.۹۷۳۶۶۸۴۳۰.۲۶.۵۰۲۱.۷۷۶۰.۶۲
۲۸۰۲۸۰۲۷۰۸۱۳۲۴۳۷۲۴۴۹۷.۳۷۶.۴۱۳۶۷۰۱۰۱۳۱۱.۸۶۴۷۶۳۵۱۸.۱۷.۰۰۲۰.۹۹۶۲.۱۲
۳۰۰۳۰۰۲۹۰۸.۵۱۴۲۷۴۱۲۶۲۱۱۲.۵۸۸.۳۱۸۲۶۰۱۲۶۰۱۲.۷۴۶۳۱۰۶۴۱.۲۷.۴۹۱۹.۴۳۶۸.۱۳
۳۲۰۳۰۰۳۱۰۹۱۵.۵۲۷۴۲.۵۲۷۹۱۲۴.۴۹۷.۶۲۲۹۳۰۱۴۷۹۱۳.۵۸۶۹۸۵۷۰۹.۷۷.۴۹۱۷.۹۸۷۱.۶۳
۳۴۰۳۰۰۳۳۰۹.۵۱۶.۵۲۷۴۳.۵۲۹۷۱۳۳.۵۱۰۵۲۷۶۹۰۱۶۷۸۱۴.۴۰۷۴۳۶۷۵۵.۹۷.۴۶۱۷.۱۳۷۴.۱۳
۳۶۰۳۰۰۳۵۰۱۰۱۷.۵۲۷۴۴.۵۳۱۵۱۴۲.۸۱۱۲۳۳۰۹۰۱۸۹۱۱۵.۲۲۷۸۸۷۸۰۲.۳۷.۴۳۱۶.۳۶۷۶.۶۳
۴۰۰۳۰۰۳۹۰۱۱۱۹۲۷۴۶۳۵۲۱۵۹.۰۱۲۵۴۵۰۷۰۲۳۱۱۱۶.۸۴۸۵۶۴۸۷۲.۹۷.۳۴۱۵.۳۲۸۰.۶۳
۴۵۰۳۰۰۴۴۰۱۱.۵۲۱۲۷۴۸۳۹۸۱۷۸.۰۱۴۰۶۳۷۲۰۲۸۹۶۱۸.۹۲۹۴۶۵۹۶۵.۵۷.۲۹۱۴.۳۹۸۵.۱۳
۵۰۰۳۰۰۴۹۰۱۲۲۳۲۷۵۰۴۴۴۱۹۷.۵۱۵۵۸۶۹۷۰۳۵۵۰۲۰.۹۸۱۰۳۷۰۱۰۵۹۷.۲۴۱۳.۶۰۸۹.۶۳
۵۵۰۳۰۰۵۴۰۱۲.۵۲۴۲۷۵۱۴۹۲۲۱۱.۸۱۶۶۱۱۱۹۰۰۴۱۴۶۲۲.۹۹۱۰۸۲۰۱۱۰۷۷.۱۵۱۳.۲۹۹۲.۱۳
۶۰۰۳۰۰۵۹۰۱۳۲۵۲۷۵۲۵۴۰۲۲۶.۵۱۷۸۱۴۱۲۰۰۴۷۸۷۲۴.۹۷۱۱۲۷۰۱۱۵۶۷.۰۵۱۲.۹۸۹۴.۶۳
۶۵۰۳۰۰۶۴۰۱۳.۵۲۶۲۷۵۳۵۸۸۲۴۱.۶۱۹۰۱۷۵۲۰۰۵۴۷۴۲۶.۹۳۱۱۷۲۰۱۲۰۵۶.۹۷۱۲.۶۹۹۷.۱۳
۷۰۰۳۰۰۶۹۰۱۴.۵۲۷۲۷۵۴۶۳۶۲۶۰.۵۲۰۴۲۱۵۳۰۰۶۲۴۱۲۸.۷۵۱۲۱۸۰۱۲۵۷۶.۸۴۱۲.۲۵۱۰۰.۱
۸۰۰۳۰۰۷۹۰۱۵۲۸۳۰۵۸۷۳۴۲۸۵.۸۲۲۴۳۰۳۴۰۰۷۶۸۲۳۲.۵۸۱۲۶۴۰۱۳۱۲۶.۶۵۱۲.۰۳۱۰۶.۱
۹۰۰۳۰۰۸۹۰۱۶۳۰۳۰۶۰۸۳۰۳۲۰.۵۲۵۲۴۲۲۱۰۰۹۴۸۵۳۶.۲۹۱۳۵۵۰۱۴۱۴۶.۵۰۱۱.۵۱۱۱۱.۱
۱۰۰۰۳۰۰۹۹۰۱۶.۵۳۱۳۰۶۱۹۲۸۳۴۶.۸۲۷۲۵۵۳۸۰۰۱۱۱۹۰۳۹.۹۶۱۴۰۰۰۱۴۷۰۶.۳۵۱۱.۳۷۱۱۳.۶

در پایان باید توجه داشت که برای خرید آهن آلات ساختمانی قبل از هر گونه اقدامی ابتدا باید نیاز ها را با جداول فوق سنجید و سپس بهترین انتخاب را انجام داد تا بتوان استحکام و کارایی و البته امنیت ساختمان و بنا را تضمین نمود.

 

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.