دوشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۲ 18 ربيع أول 1445 Monday, 2 October , 2023 ساعت ×
× کاربر گرامی! قیمت محصولات فولادی بروز رسانی شد مشاهده قیمت ها
کاهش ۸ درصدی تورم مصالح ساختمانی در بهار

تورم گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده چقدر است؟

شناسه : 78710 07 شهریور 1402 - 14:00
فصل بهار ۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۳.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ۸ واحد درصد کاهش داشته است.
تورم گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده چقدر است؟
پ
پ

فصل بهار ۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۳.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ۸ واحد درصد کاهش داشته است.

* کاهش ۸ درصدی تورم مصالح ساختمانی در بهار

به گزارش آرتان پرس به نقل از فولادبان، براساس اطلاعات مرکز آمار، در فصل بهار١۴٠٢ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی مسکونی شهر تهران ٢١۵۶,٧ می‌باشد که نسبت به فصل قبل ١٣.۶ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.٧ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل ٣٩.٢ درصد افزایش داشته است.

همچنین در فصل بهار١۴٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٣,۶ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢١.۶درصد) ٨.٠ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ٢٩,۵ درصد مربوط به گروه اجرایی « شیرآلات بهداشتی» است، این در حالی است که گروه اجرایی « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده » با ٣ درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.

* کاهش تورم نقطه به نقطه نهاده های ساختمان

در فصل بهار ١۴٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ٣٩,٧ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۵.٢ درصد) ١۵.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٧۵,١ درصد مربوط به گروه اجرایی « یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٩.۴ درصد مربوط به گروه اجرایی « سیمان، بتن، شن و ماسه» می­باشد.

در فصل بهار ١۴٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٩,٢ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴٠.٠ درصد) ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ٧١,٠ درصد مربوط به گروه اجرایی« شیشه » و کمترین تورم با ٢٧.٩ درصد مربوط به گروه « سیمان، بتن، شن و ماسه » بوده است.

* شاخص قیمت و تورم نهاده‌های ساختمانی مسکونی شهر تهران، به تفکیک گروه‌های اجرایی (بهار ١۴٠٢)

 گروه سیمان، بتن، شن و ماسه: در این فصل عدد شاخص قیمت مصالح ساختمانی به ٢٣۶٨,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢۴.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل  ( تورم سالانه)  ٢٧.٩ درصد افزایش داشته است.

گروه گچ و گچ کاری: در این فصل عدد شاخص قیمت به ١٧۶٠,۵ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١۶.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢۵.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٣٣.٢ درصد افزایش داشته است.

گروه انواع بلوک، سفال و آجر: در این فصل عدد شاخص قیمت به ١٧۵١,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٩.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٣٧.٣ درصد افزایش داشته است.

گروه موزاییک،کاشی و سرامیک: در این فصل عدد شاخص قیمت به ١٨٨٢,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١۵.٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ٣۴.٩ درصد افزایش داشته است.

گروه سنگ: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٠٨٠,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٠.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.٨ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٣٣.۵ درصد افزایش داشته است.

گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده: در این فصل عدد شاخص قیمت میلگرد و آهن به ٢٣٧١,٣ رسیده که نسبت به فصل قبل ٣ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٨.٩ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٣۴.٣ درصد افزایش داشته است.

گروه چوب: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢۶٠٧,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٠.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٣۶.٧ درصد افزایش داشته است.

گروه ایزو گام،قیرگونی و آسفالت: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢۶١٢,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۶.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ۴۴.۵ درصد افزایش داشته است.

گروه شیر آلات بهداشتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨١٩,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢٩.۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل۵٩.٢ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۴٠.١ درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣٢٢١,٨ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٠.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵١.٣ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۴٢.٨ درصد افزایش داشته است.

گروه یراق آلات درب و پنجره: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣٠١۶,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢۵.٧ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧۵.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۵٠.٠ درصد افزایش داشته است.

گروه نقاشی ساختمان: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨۴۴,١ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٨.٩ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۴۵.۵ درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات برقی: در این فصل عدد شاخص به ٣۵٢۵,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٩.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل۶٠.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۵۶.٢ درصد افزایش داشته است.

گروه شیشه: در این فصل عدد شاخص به ٢۶٧٣,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٣.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل۵۶.۶  درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٧١.٠ درصد افزایش داشته است.

گروه خدمات: در این فصل عدد شاخص به ١٣٧۴,۵ رسیده است که نسبت به فصل ٢٨.٧ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل٣٨.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۵٣.٧ درصد افزایش داشته است.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

/**/