افزونه جلالی را نصب کنید. 29 شعبان 1444 Tuesday, 21 March , 2023 ساعت ×
× کاربر گرامی! قیمت محصولات فولادی بروز رسانی شد مشاهده قیمت ها

بورس - آرتان پرس

افت ۳۳ هزار و ۵۶۴ واحدی شاخص
1 هفته قبل
نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز یکشنبه را بشناسید

افت ۳۳ هزار و ۵۶۴ واحدی شاخص

شاخص بورس امروز را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۳۳ هزار و ۵۶۴ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

افت ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحدی شاخص
2 هفته قبل
نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز چهارشنبه را بشناسید

افت ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحدی شاخص

شاخص بورس امروز را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

رشد ۲۹ هزار و ۵۰ واحدی شاخص
2 هفته قبل
نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز سه شنبه را بشناسید

رشد ۲۹ هزار و ۵۰ واحدی شاخص

شاخص بورس امروز را با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از ۲۹ هزار و ۵۰ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

رشد ۶۵ هزار و ۱۵۴ واحدی شاخص
3 هفته قبل
نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز سه شنبه را بشناسید

رشد ۶۵ هزار و ۱۵۴ واحدی شاخص

شاخص بورس امروز را با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از ۶۵ هزار و ۱۵۴ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

رشد ۶۰ هزار و ۸۹۷ واحدی شاخص
4 هفته قبل
نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز دوشنبه را بشناسید

رشد ۶۰ هزار و ۸۹۷ واحدی شاخص

شاخص بورس امروز را با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از ۶۰ هزار و ۸۹۷ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز یکشنبه را بشناسید
4 هفته قبل
رشد ۸ هزار و ۶۱۰ واحدی شاخص؛

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز یکشنبه را بشناسید

شاخص بورس امروز را با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از ۸ هزار و ۶۱۰ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز سه شنبه را بشناسید
1 ماه قبل
رشد ۱۸ هزار و ۶۵۲ واحدی شاخص؛

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز سه شنبه را بشناسید

شاخص بورس امروز را با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از ۱۸ هزار و ۶۵۲ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز چهارشنبه را بشناسید
1 ماه قبل
افت ۳۴ هزار و ۹۱ واحدی شاخص؛

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز چهارشنبه را بشناسید

شاخص بورس امروز را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۳۴ هزار و ۹۱ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز سه شنبه را بشناسید
2 ماه قبل
رشد ۶ هزار و ۳۷۳ واحدی شاخص؛

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز سه شنبه را بشناسید

شاخص بورس امروز را با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از ۶ هزار و ۳۷۳ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز چهارشنبه را بشناسید
2 ماه قبل
افت ۱۶ هزار و ۹۱ واحدی شاخص؛

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز چهارشنبه را بشناسید

شاخص بورس امروز را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۱۶ هزار و ۹۱ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز دوشنبه را بشناسید
2 ماه قبل
رشد ۱۱ هزار و ۶۷۸ واحدی شاخص؛

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز دوشنبه را بشناسید

شاخص بورس امروز را با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از ۱۱ هزار و ۶۷۸ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.