شنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۹ 2 صفر 1442 Saturday, 19 September , 2020 ساعت ×

آرشیو » تغییرات بازار فولاد

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹ در یک نگاه
3 روز قبل

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹ در یک نگاه

تغییرات قیمت محصولات فولادی در بازار امروز 26 شهریورماه1399

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد سه شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۹ در یک نگاه
4 روز قبل

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد سه شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۹ در یک نگاه

تغییرات قیمت محصولات فولادی در بازار امروز 25 شهریورماه1399

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد یکشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۹ در یک نگاه
5 روز قبل

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد یکشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۹ در یک نگاه

تغییرات قیمت محصولات فولادی در بازار امروز 24 شهریورماه1399

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹ در یک نگاه
6 روز قبل

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹ در یک نگاه

تغییرات قیمت محصولات فولادی در بازار امروز 23 شهریورماه1399

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۹ در یک نگاه
1 هفته قبل

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۹ در یک نگاه

تغییرات قیمت محصولات فولادی در بازار امروز 22 شهریورماه1399

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد چهارشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۹ در یک نگاه
1 هفته قبل

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد چهارشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۹ در یک نگاه

تغییرات قیمت محصولات فولادی در بازار امروز 19 شهریورماه1399

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد سه شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹ در یک نگاه
1 هفته قبل

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد سه شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹ در یک نگاه

تغییرات قیمت محصولات فولادی در بازار امروز 18 شهریورماه1399

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد شنبه ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ در یک نگاه
2 هفته قبل

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد شنبه ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ در یک نگاه

تغییرات قیمت محصولات فولادی در بازار امروز 15 شهریورماه1399

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۹ در یک نگاه
2 هفته قبل

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۹ در یک نگاه

تغییرات قیمت محصولات فولادی در بازار امروز 12 شهریورماه1399

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۹ در یک نگاه
2 هفته قبل

اخبار لحظه ای معاملات محصولات فولاد دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۹ در یک نگاه

تغییرات قیمت محصولات فولادی در بازار امروز 19 مردادماه 1399