افزونه جلالی را نصب کنید. 7 ربيع أول 1445 Thursday, 21 September , 2023 ساعت ×
× کاربر گرامی! قیمت محصولات فولادی بروز رسانی شد مشاهده قیمت ها

همراهان گرامی در این قسمت جنس معمول برای تولید انواع ورق فولادی و معادل آن در استانداردهای مختلف ارائه شده است. امید است این بخش کمک شایانی به دسترسی و شناخت هرچه بهتر متریال مورد استفاده و مورد نیاز شما کاربران گرامی نماید.

پیشنهاد میکنیم حتما بخوانید: ورق سیاه ST37 و ST52، خصوصیات و مهم ترین تفاوت های آن ها

ProductErdemir Grade NoÇolakoğlu Metalurji Grade NoTosyalı Grade NoEuro EUItalian UNIGerman DINAmerican ASTM – SAEFrench NFJapan JIS
HR۳۰۰۸۹۱۰۰۸ C8EC8CK8SAE1008  
HR۳۰۱۰۹۱۰۱۰ C10EC10CK10SAE1010  
HR۳۰۱۲۹۱۰۱۲ C12EC12CK12SAE1012  
HR۳۰۱۵۹۱۰۱۵ C15EC15CK15SAE1015  
HR۳۰۲۰۹۱۰۲۰ C20EC20CK20SAE1020  
HR۳۰۳۰۹۱۰۳۰TOS-8030   SAE1030  
HR۳۰۳۱۹۸۶۲۸ ۲۸Mn6 ۲۸Mn6SAE1527  
HR۳۱۳۷  S235JR     
HR۳۲۲۲۲۰۱۲۲ DD11     
HR۳۲۳۷۵۱۲۳۵TOS-3750S235JRFE360BST37-2SAE1015E24-2SM400A
HR۳۲۴۴۵۱۲۷۵TOS-4450S275JRFE430BST44-2SAE1020E28-2 
HR۳۲۵۰  E295FEE290ST50-2 A50-2 
HR۳۲۵۲۵۱۳۵۵ S355JR     
HR۳۲۶۰  S355MFEE355KGTMSTE355TMA572 Gr. CE355R 
HR۳۲۸۱۵۵۲۳۵ S235JR(Cu)FE360B(Cu)ST37-2(Cu)SAE1015(Cu)E24-2(Cu)SM400A(Cu)
HR۳۳۳۷۵۱۲۳۵ S235JR     
HR۳۹۲۲۸۱۲۲۲ DD11     
HR۳۹۲۳  DD12 STW23   
HR۳۹۳۷۸۱۲۳۵-۸۲۲۳۵ S235JRC RST37-2 E24-2NE 
HR۳۹۳۸۸۲۲۹۰ S275J2     
HR۳۹۴۴۸۲۲۹۰ S275JRC ST44-2 E28-2 
HR۳۹۵۵۸۳۳۵۵ S355MC     
HR۳۹۵۷۸۳۴۲۰ S420MC     
HR۴۰۴۴۴۳۲۷۵ S275JRC     
HR۴۲۲۲۲۰۱۲۲ DD11     
HR۴۲۳۷۵۴۲۳۵ S235JR     
HR۴۲۴۴۵۴۲۷۵ S275JRFE430BST44-2SAE1020E28-2 
HR۴۲۵۲۵۴۳۵۸ S355J2     
HR۴۴۳۷۵۴۲۳۵ S235JR     
HR۴۹۳۲۳۶۳۱۵TOS-4460S315MCFEE315QSTE300TM۰۴۵XLKE315DSPFH490
HR۴۹۳۶۳۶۳۵۵TOS-5260S355MCFEE355QSTE360TMGR50E360DSPFH540
HR۴۹۴۲۳۶۴۲۰ S420MCFEE420QSTE420TMGR60E420DSPFH590
HR۴۹۴۶۳۶۴۶۰ S460MCFEE460QSTE460TMGR65E445D 
HR۴۹۵۰۳۶۵۰۰ S500MCFEE490QSTE500TMGR70E490D 
HR۵۰۳۵۹۱۰۳۵ C35EC35CK35SAE1035XC38S35C
HR۵۰۴۰۹۱۰۴۰ C40EC40CK40SAE1040XC42S40C
HR۵۰۴۵۹۱۰۴۵TOS-8045C45EC45CK45SAE1045XC48S45C
HR۵۰۵۰۹۱۰۵۰ C50EC50CK50SAE1050 S50C
HR۵۰۶۰۹۱۰۶۰ C60EC60CK60SAE1060 S58C
HR۵۰۷۰۹۱۰۷۰ C70EC70CK70SAE1070XC70S70C
HR۵۰۸۰۹۱۰۸۰ C80EC80CK80SAE1080XC80S80C
HR۵۲۵۲۵۰۳۵۵ S355J0Fe510CSt52-3U E36-3SS490B
HR۵۲۷۰  E360FEE690ST70-2 A70-2 
HR۵۴۳۷۵۱۲۳۵ S235JR     
HR۵۶۲۰  ۲۰MnB5۲۱B3۲۲B2 ۲۰MnB5RR۱۰B21/15B21
HR۵۶۳۰۹۸۵۳۰ ۳۰MnB5 ۲۸B2 ۳۰MnB5RR۱۵B30
HR۶۰۰۶۹۱۰۰۶    SAE1006  
HR۶۰۱۸۹۱۰۱۸    SAE1018  
HR۶۰۳۷۴۰۲۳۵ S235J2C ST37-3N E24-4 
HR۶۰۴۴۴۰۲۷۵ S275J2C     
HR۶۰۵۰ TOS-5250S355JRFE510B A633 Gr. A,C,DE36-2SM490A
HR۶۰۵۲۴۴۳۵۵ S355J2C ST52-3N E36-3 
HR۶۲۲۲۳۰۱۱۱TOS-2711DD11FEP11STW22CS۱CSPHD
HR۶۲۲۳۳۰۱۱۲ DD12FEP12STW23   
HR۶۲۲۴۳۰۱۱۳ DD13FEP13STW24DS۳CSPHE
HR۶۲۳۷۵۲۲۳۵-۵۳۲۳۵ S235J2  A36  
HR۶۲۴۴۵۲۲۷۵-۵۳۲۷۵ S275J2     
HR۶۲۵۲۵۲۳۵۵-۵۳۳۵۵-۵۴۳۵۸ S355J2   A52FPSM490YA
HR۶۲۸۲۳۵۱۱۱ DD11(Cu)FEP11(Cu)STW22(Cu)CS(Cu)۱C(Cu)SPHD(Cu)
HR۶۲۸۴۵۵۳۵۵ S355J2(Cu)   A52FP(Cu)SM490YA(Cu)
HR۶۳۳۵۸۶۲۳۵ P235GHFE360-1KWHIA285 Gr. C – A414 Gr. CA37CPSPV24
HR۶۳۴۰  P275SL SPH275   
HR۶۳۴۱۸۶۲۶۵ P265GHFE410-1KWHIIA414 Gr. EA42CPSGV42
HR۶۳۴۵  ۱۶Mo3۱۶Mo3۱۵Mo3A204 Gr. B۱۵D3 
HR۶۳۴۷۸۶۲۹۵ P295GHFE460-1KW۱۷Mn4A299 A414 Gr. FA48CPSGV46
HR۶۳۵۲۸۶۳۵۵ P355GHFE510-1KWA19Mn6A414 Gr. GA52CPSGV49
HR۶۳۵۳  P355NHFEE355 KWWSTE355A516 Gr. 70A510 AP 
HR۶۳۵۵  P355NL1FEE355 KTTSTE355A516 Gr. 70A510 FP 
HR   E335FEE590ST60-2 A60-2 
HR   S275N STE285  SM400B
HR   S275NL TSTE285A633A  
HR   S355NL TSTE355A633CE355FP 
HR   S420N STE420 E420RSM490C
HR   S420NL TSTE420A633EE420FP 
HR   S460N STE460 E460RSM520B
HR   S460NL TSTE460 E460FP 
HR   S275M STE285TM   
HR   S275ML TSTE285TM   
HR   S355ML TSTE355TMA945 Gr. 50E355FP 
HR   S420M STE420TM E420R 
HR   S420ML TSTE420TMA945 Gr. 60E420FP 
HR   XS460M STE460TM E460R 
HR   S460ML TSTE460TM E460FP 
HR   S235J0W   E24W-3 
HR   S235J2W WTST37-3 E24W-4SMA490CW
HR   S355J0WP   E36W-A3 
HR۹۹۶۰۹۳۱۲۵SPA – HS355J2WP   E36W-A4 
HR   S355J0WFE355W A70950WE36W-B3 
HR   S355J2W(+N)    SMA570W
HR   S355J2W WTST52-3A70950W  
HR   S355K2W(+N)   E36W-B4 
HR   S355K2W  A70950W  
HR   S460Q  A537A2E460TRSM58
HR   S460QL TSTE460V E460TFP 
HR   S500Q STE500V E500TR 
HR   S500QL TSTE500V E500TFP 
HR   S550Q STE550V E550TR 
HR   S550QL TSTE550V E550TFP 
HR   S620Q STE620V E620TR 
HR   S620QL TSTE620V E620TFP 
HR   S690Q STE690VA514FE690TR 
HR   S690QL TSTE690VA709100E690TFP 
HR   S890QL TSTE890V   
HR   S960QL TSTE960V E960T-11 
HR   C22E CK22 XC18S20C
HR   C25E CK25 XC25S25C
HR   C30E CK30 XC32S30C
HR   C55E CK55SAE1055XC55S55C
HR   ۳۸Cr2 ۳۸Cr2 ۳۸C2 
HR   ۳۸CrS2 ۳۸CrS2 ۳۸C2u 
HR   ۳۴Cr4۳۴Cr4۳۴Cr4 ۳۲C4SCr430H
HR   ۳۷Cr4۳۷Cr4۳۷Cr4 ۳۸C4SCr435H
HR   ۴۱Cr4۴۱Cr4۴۱Cr4 ۴۲C4SCr440H
HR   ۲۵CrMo4۲۵CrMo4۲۵CrMo4 ۲۵CD4SCM420
HR   ۳۴CrMo4۳۴CrMo4۳۴CrMo4 ۳۴CD4SCM435H
HR ۹۸۴۴۲ ۴۲CrMo4۴۲CrMo4۴۲CrMo4SAE4142۴۲CD4SCM440H
HR   ۵۰CrMo4۵۰CrMo4۵۰CrMo4   
HR   ۳۶CrNiMo4۳۶CrNiMo4۳۶CrNiMo4   
HR   ۳۴CrNiMo6۳۴CrNiMo6۳۴CrNiMo6SAE4340 SNCM447
HR   ۳۰CrNiMo8۳۰CrNiMo8۳۰CrNiMo8 ۳۰CDN8SNCM431
HR   ۳۶NiCrMo16   ۳۵NCD16 
HR   S550MCFEE560OSTE550TMGR80E560D 
HR   S600MC   E620D 
HR   S700MC OSTE690TM E690D 
HR   S355 ST52-3GR50E36SM490B/C/YA
HR   S460  GR65 SM570
CR۶۱۱۲  DC01FEP01ST12A366/CQCSPCC
CR۶۱۱۳  DC03FEP02ST13A619/DQESPCD
CR۶۱۱۴  DC04FEP04ST14A620/DQSKESSPCE
CR۶۱۱۵  DC05FEP05ST15 SES 
CR۶۵۱۳  DC04EK EK2TYPE IEMESPCD
CR۷۱۱۱  DC01     
CR۷۱۱۴  DC04     
HR۶۴۰۶۹۱۰۰۶    SAE1006  
HR۶۴۰۸۹۱۰۰۸    SAE1008  
HR۶۶۲۴۳۰۱۱۳ DD13(B)FEP13(B)STW24(B)DS(B)۳C(B)SPHE(B)
HR۶۸۳۷۸۵۲۴۵ P245NBFEE24 KRH I BS 1SG 255
HR۶۸۴۲۸۵۲۶۵ P265NBFEE27 KRH II BS 2SG 295
HR۶۸۴۷۸۵۳۱۰ P310NBFEE31 KR۱۷Mn4 BS 3SG 325
HR۶۸۵۲۸۵۳۵۵ P355NBFEE35 KR۱۹Mn6 BS 4SG 365
HR۷۲۲۲  DD11     
HR۷۲۲۴  DD14     
HR۷۲۵۲  S355K2     
HR۸۴۱۲  ۵۱CrV4۵۱CrV4۵۰CrV4۵۰C4V2۵۰CV4SUP10
HR۸۴۴۰  C45EC45CK45SAE1042-1045XC48S45C
HR۹۳۵۵  S355NFEE355KGNSTE355 E355RSM490B
HR۹۳۵۶  S355NLFEE355KTNTSTE355A633 Gr. C, DE355FP 
HR ۵۰۲۳۵ S235J0FE360CST37-3U E24-3SM400B
HR ۵۰۲۷۵ S275J0FE430CST44-3UA572 Gr. 42E28-3 
HR ۵۲۲۳۵ S235J2(+N)FE360DST37-3NA284 Gr. DE24-4SM400C
HR ۵۲۲۷۵ S275J2(+N)FE430DST44-3NA572 Gr. 42,50E28-4 
HR ۵۲۳۵۵ S355J2(+N)FE510DST52-3NA572 Gr. 50E36-3SM490C
HR   S355K2(+N)   E36-4SM490YB
CR۷۱۱۵  DC05     
CR۷۱۱۶  DC06FEP06IF18EDDSIF 
CR۷۱۲۲  DC01     
CR۷۱۲۳  DC03     
CR۷۱۲۴  DC04     
CR۷۱۲۵  HC260LA ZSTE260 E240CSPFC390
CR۷۱۲۸  HC300LAFEE275FZSTE300Gr. 45E280CSPFC440
CR۷۱۳۲  HC340LAFEE315FZSTE340Gr. 50E315CSPFC490
CR۷۱۳۶  HC380LAFEE355FZSTE380Gr. 55E355CSPFC540
CR۷۱۴۰  HC420LAFEE420FZSTE420Gr. 60 SPFC590
CR۷۳۱۴  DC04     
CR۷۳۱۵  DC05     
CR۷۳۱۶  DC06     
CR۷۵۱۲  DC01EK  TYPE I  
CR۷۵۱۳  DC04EK     
CR۷۵۱۶  DC06ED ED4TYPE III  
CR۷۶۶۰  HCT600X(DP600)FEE600DPF  XE360B 
CR   DC07FEP07    
CR   DC06EKFEP02SEK4TYPE IIIEMES 
CR   DC03EDFEP04S TYPE II  
CR   DC04ED ED3TYPE II SPP
CR   HCT450X(DP450)FEE450DPF   SPC440
CR   HCT500X(DP500)FEE500DPF  XE300BSPC490DU
CR   HCT780X(DP800)FEE800DPF  XE450BSPC780DU
HDG۱۳۱۱  DX51D+ZFEP02GST02ZLFQGCSGCC
HDG۱۳۱۲  DX52D+ZFEP03GST03ZDQGESGCD1
HDG۱۳۱۳  DX53D+ZFEP05GST04ZDQSKGESSGCD2
HDG۱۳۱۴  DX54D+ZFEP06GST06ZDDS SGCD3
HDG۱۳۱۵  DX56D+Z     
HDG۱۳۲۲  S220GD+Z  SQ-GRADE230C230 
HDG۱۳۲۵  S250GD+ZFEE250GSTE250-2ZSQ-GRADE255C250SGC340
HDG۱۳۲۸  S280GD+ZFEE280GSTE280-2ZSQ-GRADE275C280SGC400
HDG۱۳۳۲  S320GD+ZFEE320GSTE320-3Z C320SGC440
HDG۱۳۳۵  S350GD+ZFEE350GSTE350-3ZSQ-GRADE340C350SGC490
HDG۱۵۲۲  HX220YD+Z     
HDG۱۶۲۶  HX260LAD+Z ZSTE260 E240C – E260C 
HDG۱۶۳۰  HX300LAD+Z ZSTE300Gr. 45E280C – E315C 
HDG۱۶۳۴  HX340LAD+Z ZSTE340Gr. 50E555C 
HDG۱۶۳۸  HX380LAD+Z ZSTE380Gr. 55  
HDG۱۶۶۰  HCT600X+Z(DP600+Z)FEE600DPF ZNT/2S   SCGA590
HDG   S550GD+ZFEE550G SQ-GRADE550C550SGC570
HDG   HX420LAD+Z ZSTE420Gr. 60  
HDG   HCT450X+Z(DP450+Z)FEE450DPF ZNT/2S   SCGA440
HR   P235SFe 360-2KWSPH 235 A 37 AP 
HR   P265SFe 410-2KWSPH 265 A 42 AP 
HR۳۶۶۰۸۳۶۰۰ DP600     
HR۶۴۲۳۲۰۱۲۳   RRSt23   
HR۶۴۲۲۲۰۱۲۲   ST22   
HR۶۴۲۴۲۰۱۲۴   ST24   
HR۲۰۰۹۵۶۰۵۳    Grade A  
HR۳۰۱۸۵۶۳۸۰    Grade C  
HR۳۳۳۳۵۶۳۶۰    SS 33  
HR۳۳۳۶۵۶۳۶۵    SS 36 Tip1  
HR۶۰۳۵۵۶۴۰۰    SS 36 Tip2  
HR۳۳۵۰۵۶۴۵۰    SS 50  
HR۳۴۳۳۵۶۸۳۳    SS 33  
HR۳۴۳۶۵۶۸۳۶    SS 36 Tip1  
HR۶۰۳۶۵۶۸۳۷    SS 36 Tip2  
HR۳۴۴۰۵۶۸۴۰    SS 40  
HR۳۷۴۱۵۶۴۳۶    A36-Gr.A  
HR۳۹۴۰۸۲۲۸۰       
HR۳۹۴۶۸۲۲۹۰       
HR۳۹۴۹۸۱۳۳۰       
HR۴۰۰۹۵۶۴۵۳    Grade A  
HR۴۹۵۵۳۶۵۵۰ S550MCFEE560OSTE550TMGR80E560D 
HR۶۷۴۱۹۳۴۰۰      SS 400
HR۹۳۳۵۵۶۵۵۰    ۵۰ Tip2  
HR۹۳۳۸۵۶۵۵۵    ۵۵ Tip2  
HR۹۰۳۰۹۵۰۳۰    L210/A  
HR۹۰۳۵۹۵۰۳۵    L245N/BN  
HR۹۰۴۲۹۵۰۴۲    L290N/X42N  
HR۹۰۴۶۹۵۰۴۶    L320N/X46N  
HR۹۰۵۲۹۵۰۵۲    L360M/X52M  
HR۹۰۵۶۹۵۰۵۶    L390M/X56M  
HR۹۰۶۰۹۵۰۶۰    L415M/X60M  
HR۹۰۶۵۹۵۰۶۵    L450M/X65M  
HR۹۰۷۰۹۵۰۷۰    L485M/X70M  
HR۹۲۵۵۹۵۱۵۵    J 55  
HR۹۲۵۶۹۵۲۵۵    J 55(Özel1)  
HR۹۲۵۷۹۵۲۵۶    J 55(Özel2)  
HR ۵۶۴۸۰    SS 55  
HR ۵۶۳۴۰    CS Typ B  
HR ۵۶۸۳۰    CS Typ B  

ورق های فولادی را میتوان از چند جنبه به دسته های مختلف تقسیم نمود. در جدول گریدهای معادل فولاد فوق شما میتوانید دو دسته اصلی نورد گرم و نورد سرد را که با نماد HR و CR نشان داده شده است، را مشاهده کنید.

در دسته بندی دیگری که بسیار مورد پسند مصرف کنندگان است، تقسیم بندی ورق های فولادی بر اساس آلیاژی بودن یا نبودن آنها است. اطلاع از ویژگی ها و خصوصیات هر یک از انواع گریدهای معادل فولادی به انتخاب بهتر شما کمک شایانی میکند. در مقاله ای دیگر به بررسی تفاوت ورق a283 با ورق a36 که جزو پرکاربردترین انواع ورق آلیاژی هستند، پرداخته ایم.