افزونه جلالی را نصب کنید. 19 شوال 1443 Friday, 20 May , 2022 ساعت ×
× کاربر گرامی! قیمت محصولات فولادی بروز رسانی شد مشاهده قیمت ها

جدول گریدهای معادل فولاد

همراهان گرامی در این قسمت جنس معمول برای تولید انواع ورق فولادی و معادل آن در استانداردهای مختلف ارائه شده است. امید است این بخش کمک شایانی به دسترسی و شناخت هرچه بهتر متریال مورد استفاده و مورد نیاز شما کاربران گرامی نماید

Product Erdemir Grade No Çolakoğlu Metalurji Grade No Tosyalı Grade No Euro EU Italian UNI German DIN American ASTM - SAE French NF Japan JIS
HR ۳۰۰۸ ۹۱۰۰۸   C8E C8 CK8 SAE1008    
HR ۳۰۱۰ ۹۱۰۱۰   C10E C10 CK10 SAE1010    
HR ۳۰۱۲ ۹۱۰۱۲   C12E C12 CK12 SAE1012    
HR ۳۰۱۵ ۹۱۰۱۵   C15E C15 CK15 SAE1015    
HR ۳۰۲۰ ۹۱۰۲۰   C20E C20 CK20 SAE1020    
HR ۳۰۳۰ ۹۱۰۳۰ TOS-8030       SAE1030    
HR ۳۰۳۱ ۹۸۶۲۸   ۲۸Mn6   ۲۸Mn6 SAE1527    
HR ۳۱۳۷     S235JR          
HR ۳۲۲۲ ۲۰۱۲۲   DD11          
HR ۳۲۳۷ ۵۱۲۳۵ TOS-3750 S235JR FE360B ST37-2 SAE1015 E24-2 SM400A
HR ۳۲۴۴ ۵۱۲۷۵ TOS-4450 S275JR FE430B ST44-2 SAE1020 E28-2  
HR ۳۲۵۰     E295 FEE290 ST50-2   A50-2  
HR ۳۲۵۲ ۵۱۳۵۵   S355JR          
HR ۳۲۶۰     S355M FEE355KGTM STE355TM A572 Gr. C E355R  
HR ۳۲۸۱ ۵۵۲۳۵   S235JR(Cu) FE360B(Cu) ST37-2(Cu) SAE1015(Cu) E24-2(Cu) SM400A(Cu)
HR ۳۳۳۷ ۵۱۲۳۵   S235JR          
HR ۳۹۲۲ ۸۱۲۲۲   DD11          
HR ۳۹۲۳     DD12   STW23      
HR ۳۹۳۷ ۸۱۲۳۵-۸۲۲۳۵   S235JRC   RST37-2   E24-2NE  
HR ۳۹۳۸ ۸۲۲۹۰   S275J2          
HR ۳۹۴۴ ۸۲۲۹۰   S275JRC   ST44-2   E28-2  
HR ۳۹۵۵ ۸۳۳۵۵   S355MC          
HR ۳۹۵۷ ۸۳۴۲۰   S420MC          
HR ۴۰۴۴ ۴۳۲۷۵   S275JRC          
HR ۴۲۲۲ ۲۰۱۲۲   DD11          
HR ۴۲۳۷ ۵۴۲۳۵   S235JR          
HR ۴۲۴۴ ۵۴۲۷۵   S275JR FE430B ST44-2 SAE1020 E28-2  
HR ۴۲۵۲ ۵۴۳۵۸   S355J2          
HR ۴۴۳۷ ۵۴۲۳۵   S235JR          
HR ۴۹۳۲ ۳۶۳۱۵ TOS-4460 S315MC FEE315 QSTE300TM ۰۴۵XLK E315D SPFH490
HR ۴۹۳۶ ۳۶۳۵۵ TOS-5260 S355MC FEE355 QSTE360TM GR50 E360D SPFH540
HR ۴۹۴۲ ۳۶۴۲۰   S420MC FEE420 QSTE420TM GR60 E420D SPFH590
HR ۴۹۴۶ ۳۶۴۶۰   S460MC FEE460 QSTE460TM GR65 E445D  
HR ۴۹۵۰ ۳۶۵۰۰   S500MC FEE490 QSTE500TM GR70 E490D  
HR ۵۰۳۵ ۹۱۰۳۵   C35E C35 CK35 SAE1035 XC38 S35C
HR ۵۰۴۰ ۹۱۰۴۰   C40E C40 CK40 SAE1040 XC42 S40C
HR ۵۰۴۵ ۹۱۰۴۵ TOS-8045 C45E C45 CK45 SAE1045 XC48 S45C
HR ۵۰۵۰ ۹۱۰۵۰   C50E C50 CK50 SAE1050   S50C
HR ۵۰۶۰ ۹۱۰۶۰   C60E C60 CK60 SAE1060   S58C
HR ۵۰۷۰ ۹۱۰۷۰   C70E C70 CK70 SAE1070 XC70 S70C
HR ۵۰۸۰ ۹۱۰۸۰   C80E C80 CK80 SAE1080 XC80 S80C
HR ۵۲۵۲ ۵۰۳۵۵   S355J0 Fe510C St52-3U   E36-3 SS490B
HR ۵۲۷۰     E360 FEE690 ST70-2   A70-2  
HR ۵۴۳۷ ۵۱۲۳۵   S235JR          
HR ۵۶۲۰     ۲۰MnB5 ۲۱B3 ۲۲B2   ۲۰MnB5RR ۱۰B21/15B21
HR ۵۶۳۰ ۹۸۵۳۰   ۳۰MnB5   ۲۸B2   ۳۰MnB5RR ۱۵B30
HR ۶۰۰۶ ۹۱۰۰۶         SAE1006    
HR ۶۰۱۸ ۹۱۰۱۸         SAE1018    
HR ۶۰۳۷ ۴۰۲۳۵   S235J2C   ST37-3N   E24-4  
HR ۶۰۴۴ ۴۰۲۷۵   S275J2C          
HR ۶۰۵۰   TOS-5250 S355JR FE510B   A633 Gr. A,C,D E36-2 SM490A
HR ۶۰۵۲ ۴۴۳۵۵   S355J2C   ST52-3N   E36-3  
HR ۶۲۲۲ ۳۰۱۱۱ TOS-2711 DD11 FEP11 STW22 CS ۱C SPHD
HR ۶۲۲۳ ۳۰۱۱۲   DD12 FEP12 STW23      
HR ۶۲۲۴ ۳۰۱۱۳   DD13 FEP13 STW24 DS ۳C SPHE
HR ۶۲۳۷ ۵۲۲۳۵-۵۳۲۳۵   S235J2     A36    
HR ۶۲۴۴ ۵۲۲۷۵-۵۳۲۷۵   S275J2          
HR ۶۲۵۲ ۵۲۳۵۵-۵۳۳۵۵-۵۴۳۵۸   S355J2       A52FP SM490YA
HR ۶۲۸۲ ۳۵۱۱۱   DD11(Cu) FEP11(Cu) STW22(Cu) CS(Cu) ۱C(Cu) SPHD(Cu)
HR ۶۲۸۴ ۵۵۳۵۵   S355J2(Cu)       A52FP(Cu) SM490YA(Cu)
HR ۶۳۳۵ ۸۶۲۳۵   P235GH FE360-1KW HI A285 Gr. C - A414 Gr. C A37CP SPV24
HR ۶۳۴۰     P275SL   SPH275      
HR ۶۳۴۱ ۸۶۲۶۵   P265GH FE410-1KW HII A414 Gr. E A42CP SGV42
HR ۶۳۴۵     ۱۶Mo3 ۱۶Mo3 ۱۵Mo3 A204 Gr. B ۱۵D3  
HR ۶۳۴۷ ۸۶۲۹۵   P295GH FE460-1KW ۱۷Mn4 A299 A414 Gr. F A48CP SGV46
HR ۶۳۵۲ ۸۶۳۵۵   P355GH FE510-1KW A19Mn6 A414 Gr. G A52CP SGV49
HR ۶۳۵۳     P355NH FEE355 KW WSTE355 A516 Gr. 70 A510 AP  
HR ۶۳۵۵     P355NL1 FEE355 KT TSTE355 A516 Gr. 70 A510 FP  
HR       E335 FEE590 ST60-2   A60-2  
HR       S275N   STE285     SM400B
HR       S275NL   TSTE285 A633A    
HR       S355NL   TSTE355 A633C E355FP  
HR       S420N   STE420   E420R SM490C
HR       S420NL   TSTE420 A633E E420FP  
HR       S460N   STE460   E460R SM520B
HR       S460NL   TSTE460   E460FP  
HR       S275M   STE285TM      
HR       S275ML   TSTE285TM      
HR       S355ML   TSTE355TM A945 Gr. 50 E355FP  
HR       S420M   STE420TM   E420R  
HR       S420ML   TSTE420TM A945 Gr. 60 E420FP  
HR       XS460M   STE460TM   E460R  
HR       S460ML   TSTE460TM   E460FP  
HR       S235J0W       E24W-3  
HR       S235J2W   WTST37-3   E24W-4 SMA490CW
HR       S355J0WP       E36W-A3  
HR ۹۹۶۰ ۹۳۱۲۵ SPA - H S355J2WP       E36W-A4  
HR       S355J0W FE355W   A70950W E36W-B3  
HR       S355J2W(+N)         SMA570W
HR       S355J2W   WTST52-3 A70950W    
HR       S355K2W(+N)       E36W-B4  
HR       S355K2W     A70950W    
HR       S460Q     A537A2 E460TR SM58
HR       S460QL   TSTE460V   E460TFP  
HR       S500Q   STE500V   E500TR  
HR       S500QL   TSTE500V   E500TFP  
HR       S550Q   STE550V   E550TR  
HR       S550QL   TSTE550V   E550TFP  
HR       S620Q   STE620V   E620TR  
HR       S620QL   TSTE620V   E620TFP  
HR       S690Q   STE690V A514F E690TR  
HR       S690QL   TSTE690V A709100 E690TFP  
HR       S890QL   TSTE890V      
HR       S960QL   TSTE960V   E960T-11  
HR       C22E   CK22   XC18 S20C
HR       C25E   CK25   XC25 S25C
HR       C30E   CK30   XC32 S30C
HR       C55E   CK55 SAE1055 XC55 S55C
HR       ۳۸Cr2   ۳۸Cr2   ۳۸C2  
HR       ۳۸CrS2   ۳۸CrS2   ۳۸C2u  
HR       ۳۴Cr4 ۳۴Cr4 ۳۴Cr4   ۳۲C4 SCr430H
HR       ۳۷Cr4 ۳۷Cr4 ۳۷Cr4   ۳۸C4 SCr435H
HR       ۴۱Cr4 ۴۱Cr4 ۴۱Cr4   ۴۲C4 SCr440H
HR       ۲۵CrMo4 ۲۵CrMo4 ۲۵CrMo4   ۲۵CD4 SCM420
HR       ۳۴CrMo4 ۳۴CrMo4 ۳۴CrMo4   ۳۴CD4 SCM435H
HR   ۹۸۴۴۲   ۴۲CrMo4 ۴۲CrMo4 ۴۲CrMo4 SAE4142 ۴۲CD4 SCM440H
HR       ۵۰CrMo4 ۵۰CrMo4 ۵۰CrMo4      
HR       ۳۶CrNiMo4 ۳۶CrNiMo4 ۳۶CrNiMo4      
HR       ۳۴CrNiMo6 ۳۴CrNiMo6 ۳۴CrNiMo6 SAE4340   SNCM447
HR       ۳۰CrNiMo8 ۳۰CrNiMo8 ۳۰CrNiMo8   ۳۰CDN8 SNCM431
HR       ۳۶NiCrMo16       ۳۵NCD16  
HR       S550MC FEE560 OSTE550TM GR80 E560D  
HR       S600MC       E620D  
HR       S700MC   OSTE690TM   E690D  
HR       S355   ST52-3 GR50 E36 SM490B/C/YA
HR       S460     GR65   SM570
CR ۶۱۱۲     DC01 FEP01 ST12 A366/CQ C SPCC
CR ۶۱۱۳     DC03 FEP02 ST13 A619/DQ E SPCD
CR ۶۱۱۴     DC04 FEP04 ST14 A620/DQSK ES SPCE
CR ۶۱۱۵     DC05 FEP05 ST15   SES  
CR ۶۵۱۳     DC04EK   EK2 TYPE I EME SPCD
CR ۷۱۱۱     DC01          
CR ۷۱۱۴     DC04          
HR ۶۴۰۶ ۹۱۰۰۶         SAE1006    
HR ۶۴۰۸ ۹۱۰۰۸         SAE1008    
HR ۶۶۲۴ ۳۰۱۱۳   DD13(B) FEP13(B) STW24(B) DS(B) ۳C(B) SPHE(B)
HR ۶۸۳۷ ۸۵۲۴۵   P245NB FEE24 KR H I   BS 1 SG 255
HR ۶۸۴۲ ۸۵۲۶۵   P265NB FEE27 KR H II   BS 2 SG 295
HR ۶۸۴۷ ۸۵۳۱۰   P310NB FEE31 KR ۱۷Mn4   BS 3 SG 325
HR ۶۸۵۲ ۸۵۳۵۵   P355NB FEE35 KR ۱۹Mn6   BS 4 SG 365
HR ۷۲۲۲     DD11          
HR ۷۲۲۴     DD14          
HR ۷۲۵۲     S355K2          
HR ۸۴۱۲     ۵۱CrV4 ۵۱CrV4 ۵۰CrV4 ۵۰C4V2 ۵۰CV4 SUP10
HR ۸۴۴۰     C45E C45 CK45 SAE1042-1045 XC48 S45C
HR ۹۳۵۵     S355N FEE355KGN STE355   E355R SM490B
HR ۹۳۵۶     S355NL FEE355KTN TSTE355 A633 Gr. C, D E355FP  
HR   ۵۰۲۳۵   S235J0 FE360C ST37-3U   E24-3 SM400B
HR   ۵۰۲۷۵   S275J0 FE430C ST44-3U A572 Gr. 42 E28-3  
HR   ۵۲۲۳۵   S235J2(+N) FE360D ST37-3N A284 Gr. D E24-4 SM400C
HR   ۵۲۲۷۵   S275J2(+N) FE430D ST44-3N A572 Gr. 42,50 E28-4  
HR   ۵۲۳۵۵   S355J2(+N) FE510D ST52-3N A572 Gr. 50 E36-3 SM490C
HR       S355K2(+N)       E36-4 SM490YB
CR ۷۱۱۵     DC05          
CR ۷۱۱۶     DC06 FEP06 IF18 EDDS IF  
CR ۷۱۲۲     DC01          
CR ۷۱۲۳     DC03          
CR ۷۱۲۴     DC04          
CR ۷۱۲۵     HC260LA   ZSTE260   E240C SPFC390
CR ۷۱۲۸     HC300LA FEE275F ZSTE300 Gr. 45 E280C SPFC440
CR ۷۱۳۲     HC340LA FEE315F ZSTE340 Gr. 50 E315C SPFC490
CR ۷۱۳۶     HC380LA FEE355F ZSTE380 Gr. 55 E355C SPFC540
CR ۷۱۴۰     HC420LA FEE420F ZSTE420 Gr. 60   SPFC590
CR ۷۳۱۴     DC04          
CR ۷۳۱۵     DC05          
CR ۷۳۱۶     DC06          
CR ۷۵۱۲     DC01EK     TYPE I    
CR ۷۵۱۳     DC04EK          
CR ۷۵۱۶     DC06ED   ED4 TYPE III    
CR ۷۶۶۰     HCT600X(DP600) FEE600DPF     XE360B  
CR       DC07 FEP07        
CR       DC06EK FEP02S EK4 TYPE III EMES  
CR       DC03ED FEP04S   TYPE II    
CR       DC04ED   ED3 TYPE II   SPP
CR       HCT450X(DP450) FEE450DPF       SPC440
CR       HCT500X(DP500) FEE500DPF     XE300B SPC490DU
CR       HCT780X(DP800) FEE800DPF     XE450B SPC780DU
HDG ۱۳۱۱     DX51D+Z FEP02G ST02Z LFQ GC SGCC
HDG ۱۳۱۲     DX52D+Z FEP03G ST03Z DQ GE SGCD1
HDG ۱۳۱۳     DX53D+Z FEP05G ST04Z DQSK GES SGCD2
HDG ۱۳۱۴     DX54D+Z FEP06G ST06Z DDS   SGCD3
HDG ۱۳۱۵     DX56D+Z          
HDG ۱۳۲۲     S220GD+Z     SQ-GRADE230 C230  
HDG ۱۳۲۵     S250GD+Z FEE250G STE250-2Z SQ-GRADE255 C250 SGC340
HDG ۱۳۲۸     S280GD+Z FEE280G STE280-2Z SQ-GRADE275 C280 SGC400
HDG ۱۳۳۲     S320GD+Z FEE320G STE320-3Z   C320 SGC440
HDG ۱۳۳۵     S350GD+Z FEE350G STE350-3Z SQ-GRADE340 C350 SGC490
HDG ۱۵۲۲     HX220YD+Z          
HDG ۱۶۲۶     HX260LAD+Z   ZSTE260   E240C - E260C  
HDG ۱۶۳۰     HX300LAD+Z   ZSTE300 Gr. 45 E280C - E315C  
HDG ۱۶۳۴     HX340LAD+Z   ZSTE340 Gr. 50 E555C  
HDG ۱۶۳۸     HX380LAD+Z   ZSTE380 Gr. 55    
HDG ۱۶۶۰     HCT600X+Z(DP600+Z) FEE600DPF ZNT/2S       SCGA590
HDG       S550GD+Z FEE550G   SQ-GRADE550 C550 SGC570
HDG       HX420LAD+Z   ZSTE420 Gr. 60    
HDG       HCT450X+Z(DP450+Z) FEE450DPF ZNT/2S       SCGA440
HR       P235S Fe 360-2KW SPH 235   A 37 AP  
HR       P265S Fe 410-2KW SPH 265   A 42 AP  
HR ۳۶۶۰ ۸۳۶۰۰   DP600          
HR ۶۴۲۳ ۲۰۱۲۳       RRSt23      
HR ۶۴۲۲ ۲۰۱۲۲       ST22      
HR ۶۴۲۴ ۲۰۱۲۴       ST24      
HR ۲۰۰۹ ۵۶۰۵۳         Grade A    
HR ۳۰۱۸ ۵۶۳۸۰         Grade C    
HR ۳۳۳۳ ۵۶۳۶۰         SS 33    
HR ۳۳۳۶ ۵۶۳۶۵         SS 36 Tip1    
HR ۶۰۳۵ ۵۶۴۰۰         SS 36 Tip2    
HR ۳۳۵۰ ۵۶۴۵۰         SS 50    
HR ۳۴۳۳ ۵۶۸۳۳         SS 33    
HR ۳۴۳۶ ۵۶۸۳۶         SS 36 Tip1    
HR ۶۰۳۶ ۵۶۸۳۷         SS 36 Tip2    
HR ۳۴۴۰ ۵۶۸۴۰         SS 40    
HR ۳۷۴۱ ۵۶۴۳۶         A36-Gr.A    
HR ۳۹۴۰ ۸۲۲۸۰              
HR ۳۹۴۶ ۸۲۲۹۰              
HR ۳۹۴۹ ۸۱۳۳۰              
HR ۴۰۰۹ ۵۶۴۵۳         Grade A    
HR ۴۹۵۵ ۳۶۵۵۰   S550MC FEE560 OSTE550TM GR80 E560D  
HR ۶۷۴۱ ۹۳۴۰۰             SS 400
HR ۹۳۳۵ ۵۶۵۵۰         ۵۰ Tip2    
HR ۹۳۳۸ ۵۶۵۵۵         ۵۵ Tip2    
HR ۹۰۳۰ ۹۵۰۳۰         L210/A    
HR ۹۰۳۵ ۹۵۰۳۵         L245N/BN    
HR ۹۰۴۲ ۹۵۰۴۲         L290N/X42N    
HR ۹۰۴۶ ۹۵۰۴۶         L320N/X46N    
HR ۹۰۵۲ ۹۵۰۵۲         L360M/X52M    
HR ۹۰۵۶ ۹۵۰۵۶         L390M/X56M    
HR ۹۰۶۰ ۹۵۰۶۰         L415M/X60M    
HR ۹۰۶۵ ۹۵۰۶۵         L450M/X65M    
HR ۹۰۷۰ ۹۵۰۷۰         L485M/X70M    
HR ۹۲۵۵ ۹۵۱۵۵         J 55    
HR ۹۲۵۶ ۹۵۲۵۵         J 55(Özel1)    
HR ۹۲۵۷ ۹۵۲۵۶         J 55(Özel2)    
HR   ۵۶۴۸۰         SS 55    
HR   ۵۶۳۴۰         CS Typ B    
HR   ۵۶۸۳۰         CS Typ B