سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۴۰۲ 11 شعبان 1445 Tuesday, 20 February , 2024 ساعت ×
× کاربر گرامی! قیمت محصولات فولادی بروز رسانی شد مشاهده قیمت ها
آرتان پرس گزارش می دهد:

بازار آهن و فولاد در دور تند رشد قیمتی

شناسه : 82039 03 بهمن 1402 - 13:00
با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﻨﺶ‌ﻫﺎی ﺳﯿﺎسی و ﻧﻈﺎمی ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری از یک طرف و کاهش عرضه مواد اولیه و افزایش نرخ میانگین معاملات در پی رشد تقاضا، احتمال ادامه روند رو به رشد قیمت مقاطع فولادی در تمامی زنجیره متصور است.
بازار آهن و فولاد در دور تند رشد قیمتی
پ
پ

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﻨﺶ‌ﻫﺎی ﺳﯿﺎسی و ﻧﻈﺎمی ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری از یک طرف و کاهش عرضه مواد اولیه و افزایش نرخ میانگین معاملات در پی رشد تقاضا، احتمال ادامه روند رو به رشد قیمت مقاطع فولادی در تمامی زنجیره متصور است.

* بازار آهن و فولاد در دور تند رشد قیمتی

به گزارش آرتان پرس، نرخ دلار این روزها همچنان در فاز افزایشی بوده و با رشدی که داشته در مرز کانال ۵۴ هزار تومان در حال معامله است. این در حالی است که نرخ این ارز تا یک ماه پیش در کانال ۵۰ هزار تومان نوسان جزئی داشته و به ثبات چند ماهه رسیده بود.

اما بروز حوادث سیاسی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه و داخل کشور و همچنین سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی، تمام بازارهای کالایی را تحت تاثیر قرار داده است.

* رونق در رینگ مواد اولیه فولاد

به دنبال رشد نرخ ارز، رونق به معاملات محصولات بورس کالا به ویژه رشد تقاضای مواد اولیه مانند آهن اسفنجی و شمش سرایت کرد؛ گویا ترس از تثبیت نرخ دلار در کانال‌های بالاتر مشتریان را برای خرید مواد اولیه عرضه شده در بورس ترغیب کرد.

از طرف دیگر ادامه روند کاهش میزان عرضه آهن اسفنجی و از سوی دیگر نگرانی از کاهش میزان تولیدات به دلیل افت فشار گاز منجر در این ماه‌ها، به افزایش رقابت در رینگ آهن اسفنجی و شمش منجر شده و در آخرین معاملات این کالاها، شرایط پر رونقی بر بازار حاکم بود.

طوری که در آخرین معاملات آهن اسفنجی در رینگ صنعتی، با توجه به کاهش حجم چشم‌گیری که در مقدار عرضه نسبت به هفته‌های اخیر وجود داشت رقابت برای محصولات بالا بود طوری که با رقابت درگرفته برای این محصول ۱۲۲ هزار و ۵۰ تن تقاضا معادل ۲/۰۷ برابر حجم عرضه، برای آن ثبت شد که در نهایت میانگین نرخ پایان معاملات با ۲۱ درصد افزایش معادل ۲ هزار ۴۳۲ تومان نسبت به نرخ پایه به مبلغ ۱۳ هزار و ۸۸۸ تومان معامله شد.

همچنین در معاملات دیروز شمش فولادی، میزان عرضه به مقدار ۱۰۷ هزار و ۲۳۵ تن و معاملات نسبت به هفته پیشین به ترتیب ۵۰‌ درصد و ۱۳‌ درصد کاهش داشت. قیمت پایه تعیین‌شده برای عرضه‌ها در بازه ۱۸‌ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۱۹‌ هزار و ۱۴۳ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شد. در پایان معاملات بیش از ۹۴ درصد شمش معامله شده بود اما با توجه به رقابت سنگین روی عرضه‌های اعتباری شمش بلوم و افزایش نامتعارف میانگین نرخ معاملات، تمامی معاملات اعتباری با نظر کمیته نظارت بورس کالا ابطال شد. بدین ترتیب حجم معامله شده شمش بلوم با توجه به ابطال معاملات اعتباری ۱۰۱ هزار و ۲۲۵ تن با میانگین ۱۹۲ هزار و ۱۲۲ ریال ثبت گردید که حدود ۲۰۰ تومان رشد نسبت به میانگین معاملاتی هفته قبل داشت.

گفتنی است قبل از ابطال معاملات اعتباری میانگین نرخ معاملات حدود ۲۰ هزار و ۶۰ تومان بود که حدود هزار تومان رشد نسبتت به هفته قبل داشت.

* کم رونقی در انتهای زنجیره

اما با این وجود بازار مقاطع طویل فولادی همچنان کم رونق است و به نظر می‌رسد نوردکاران از رونق بخشی میانی زنجیره بی نسب مانده‌اند.

بدین ترتیب ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺎنگین میلگرد مصرفی در ﺑﻮرس کاﻻ در آخرین معاملات ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد که ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در ﺣﺪود ۲۱ هزار و ۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎن در ﻋﺮﺿﻪ‌ﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ گردﯾﺪ، اکثر ﻋﺮﺿﻪ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ پاﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ شد یا رقابت بر سر عرضه‌های اعتباری بود، ﻻزم ﺑﻪ ذکر اﺳﺖ از حدود ۳۰۰ هزار ﺗﻦ ﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع ﻣﯿﻠگرد در ﺑﻮرس کاﻻ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪود ۷۰ هزار و ۲۰۰ ﺗﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ شد، که نشان دهنده ﺗﻨﺎژ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﺪود ۲۳ درﺻﺪ از کل ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﯿﺮآﻫﻦ در ﺗﺎﻻر ﺑﻮرس کاﻻی اﯾﺮان نیز ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺎنگین کشف ﺷﺪه ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در ﺣﺪود ۲۳ هزار و ۴۰۰ ﺗﻮﻣﺎن اﻧﺠﺎم گردﯾﺪه اﺳﺖ که ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ گذﺷﺘﻪ ۴۰۰ ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. گفتنی است رقابت در این محصول فقط بر سر عرضه‌های اعتباری شرکت ذوب آهن بوده و عرضه‌های نقدی معمولا بدون مشتری می‌مانند.

* پیش‌بینی شرایط بازار داخلی

با این وجود شرایط بازار داخلی به نحوی است که از یکسو تولیدکنندگان معتقدند از ابتدای سال نه تنها قیمت فولاد افزایش نداشته بلکه کاهشی نیز بوده است. این در شرایطی است که فعالان بخش‌های دیگر همچون خودروسازان، تولیدکنندگان لوازم خانگی و فعالان صنف سازه‌های فولادی نسبت به افزایش قیمت‌های بالای این کالا انتقادات بسیاری دارند.

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﻨﺶ‌ﻫﺎی ﺳﯿﺎسی و ﻧﻈﺎمی ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری از یک طرف و کاهش عرضه مواد اولیه و افزایش نرخ میانگین معاملات در پی رشد تقاضا، احتمال ادامه روند رو به رشد مقاطع فولادی در تمامی زنجیره متصور است.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

/**/